Subsidie voor aardgasvrije wijken: proeftuinen

Nieuws Nieuws · 13 februari 2020
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Om wijken los te koppelen van het aardgas kunnen gemeenten subsidie krijgen van het rijk: de subsidie proeftuinen. De proeftuinen zijn bedoeld om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken, zodat andere gemeenten daar in de toekomst van kunnen leren. In de proeftuinwijken werken gemeenten vaak samen met corporaties.

Voor wie is de subsidie proeftuinen bestemd?

Alleen gemeenten kunnen de subsidie proeftuinen aanvragen. De subsidie valt binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De subsidie is ook bestemd voor corporatiewoningen. Veel corporaties zijn dan ook samenwerkingspartners bij de proeftuinen en hebben duidelijke afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van de wijken.

Inmiddels krijgen 27 gemeenten een financiële bijdrage voor het aardgasvrij maken van wijken. In totaal gaat het om 120 miljoen euro. Het Rijk heeft een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor een tweede uitvraag proeftuinen. De aanvraagronde loopt tot 1 april 2020.

Transitievisie Warmte

Proeftuinwijken moeten binnen acht jaar zijn losgekoppeld van het gas. Uiterlijk in 2050 moeten alle wijken in Nederlandse gemeenten van het gas af. Daarvoor moeten gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen. Om gemeenten hierin te ondersteunen, hebben het Planbureau voor de Leefbaarheid en het Expertise Centrum Warmte een Leidraad opgesteld. Een gemeente kan de Leidraad gebruiken om met onder andere corporaties, per wijk of buurt alternatieve energiebronnen te kiezen. Ook kan de gemeente met de Leidraad een tijdpad vaststellen waarbinnen wijken van het aardgas af gaan.

Lees meer over de Transitievisie Warmte en de Leidraad van het Expertise Centrum Warmte.

Ervaringen eerste proeftuinen

Gemeenten delen hun ervaringen met de proeftuinen via het Kennis- en Leerprogramma. Zo kunnen andere partijen leren van knelpunten, valkuilen, oplossingen en successen in de proeftuinen. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats en binnenkort kunnen deelnemers informatie en documenten met elkaar delen via online communities.

Lees meer over de ervaring met de eerste proeftuinen in de rapportage Voortgang & Leerervaringen 27 proeftuinen aardgasvrije wijken