Wonen Zuid neemt energielabels voortaan zelf op

Experts
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming
Morris Verlinden
Belangenbehartiger

De Limburgse corporatie Wonen Zuid is druk bezig om alle woningen met een EFG-label te verduurzamen. Om hierbij op de juiste woningen te kunnen sturen, werkt de corporatie met 2 eigen EP-W adviseurs. Zij kunnen naast het opnemen en actualiseren van reguliere energielabels beoordelen of de datakwaliteit klopt en daarnaast aanvullend onderzoek uitvoeren, om zo de juiste verduurzamingsmaatregelen te bepalen. Dat bespaart veel kosten, de adviseurs komen beter achter de voordeur dan externe bureaus en bekijken ook welke kleine energiebesparende maatregelen die de aannemer uitvoert.

Wonen Zuid heeft een versnelling van haar programma duurzaamheid ingezet die ertoe leidt dat de corporatie eind 2028 geen woningen meer heeft met slechte energielabels (E, F, G). Duidelijk is dat het een forse opgave zal zijn. Michel Brauns, programmaregisseur Duurzaamheid bij Wonen Zuid, geeft aan dat gestuurd wordt op pre-labels conform de NTA8800. Pre-labels zijn een voorlopige inschatting van het NTA8800 energielabel op basis van de beschikbare data in Vabi. Brauns: ‘Dit pre-label helpt ons om nu direct te sturen op labels volgens de NTA-methode. Maar niet alle benodigde data zijn beschikbaar of actueel.'

Jaarlijks een ton besparen

Wonen Zuid gaat jaarlijks ongeveer 1.500 woningen volgens de NTA-methodiek opnemen en actualiseren. Dit jaar en in 2024 laat de corporatie dit nog voor een beperkt deel door externe partijen doen, maar  het gros van het werk wordt uitgevoerd door de 2 eigen EP-W adviseurs die de organisatie in dienst heeft genomen. Michel: ‘De intentie is dat we vanaf 2025 labels niet meer door externe partijen laten opnemen. Verschillende overwegingen spelen hierbij een rol, waaronder de kosten. Inmiddels geven wij jaarlijks 3 ton uit om zo’n 1.500 energielabels te laten maken door verschillende externe partijen. Met 2 mensen die wij fulltime in dienst hebben, kunnen we diezelfde aantallen halen. Daarmee besparen we jaarlijks een ton. Over een periode van 10 jaar heb je het dan over € 2 miljoen euro in plaats van € 3 miljoen. Dat geld kunnen we dan weer in de sociale huurwoningen steken.’

Van dichte naar open deur

Daarnaast merkte Michel dat externe partijen moeilijker maatwerk kunnen leveren. ‘Grote partijen moeten het voornamelijk van bulkopnamen hebben. Want dan kunnen ze scherpe prijzen neerleggen. Maar doordat de methodiek steeds ingewikkelder werd, waarbij steeds meer gebouwkenmerken moesten worden opgenomen, zijn de prijzen de afgelopen jaren gigantisch gestegen. Dat maakt dat deze partijen hun werk steeds verder zijn gaan standaardiseren. Maatwerk is vaak moeilijk. Als we dat toch willen, komt er al snel een meerprijs bovenop. Is een bewoner bijvoorbeeld 2 keer niet thuis, dan slaan ze dat adres over. Met eigen mensen is het makkelijker om binnen te komen. Dat zien we nu al. Dat is belangrijk, want we zijn verplicht om de woning van binnen en van buiten te zien.’

Energiebesparing

Een ander voordeel is dat de eigen EP-W adviseurs een dubbele rol hebben. ‘Wanneer ze de woning opnemen, bekijken ze ook welke kleine energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Denk aan het isoleren van leidingen in onverwarmde ruimtes, het aanbrengen van een brievenbusborstel en tochtstrips, of het afkitten van ramen. Onze aannemers voeren vervolgens die maatregelen uit.’ Na de opnames beschikt de corporatie ook nog eens sneller over de verzamelde data. ‘Wanneer wij een externe partij aan het begin van het kalenderjaar een batch van bijvoorbeeld 300 woning leverden, duurde het vaak tot na de bouwvak voordat die in de systemen stonden. Terwijl we die gegevens zo snel mogelijk in het systeem terug willen zien.’

Verschillen door wijzigingen in rekenmethodiek

Het uitfaseringsplan van Wonen Zuid koerst op het doel om alle woningen met een slecht label eind 2028 te hebben verduurzaamd. De corporatie had bij de start van de versnelling in oktober 2022 circa 2.500 woningen met een pre-label E, F of G. Michel: ‘Elke keer dat de wettelijke rekenmethodiek de afgelopen jaren is aangepast, kregen we er nieuwe woningen met EFG-labels bij’, vertelt Michel. ‘De wijzigingen maken het lastig om woningen met elkaar te vergelijken. Het zijn de bekende appels en peren. Daardoor weet je als corporatie nauwelijks waar je aan toe bent. Onze eigen EP-W adviseurs van Wonen Zuid ondersteunen hierin door de datakwaliteit te beoordelen en waar nodig aanvullend onderzoek uit te voeren.’

Per 1 juli 2023 heeft er weer een verandering plaatsgevonden in de rekenmethodiek waardoor labels wederom verschuiven. Deze keer in positieve zin met een afname van circa 400 woningen met een pre-label E, F of G. Maar we nemen die woningen gewoon mee in onze verduurzamingsplannen. De daadwerkelijke energieprestatie van die woningen en het energieverbruik van de bewoners is door die wijziging in de rekenmethodiek niet anders geworden.’ 

Meer weten?

Wil je meer weten over versneld verbeteren van woning met EFG-labels? Kijk op Platform EFG.