Woonplus vindt oplossing particulieren bij aanleg warmtenet

Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Stel je een naoorlogse wijk voor met praktisch alleen gestapelde bouw. Voor 60 procent in handen van één corporatie, met bezit in 17 van de in totaal 29 Verenigingen van Eigenaren (VvE). Om aardgas uit te faseren en een haalbare en betaalbare transitie naar het warmtenet mogelijk te maken, is instemming van álle eigenaren nodig. Besluitvorming bij VvE’s duurt lang en is complex. Weinig marktpartijen richten zich op deze doelgroep. Terwijl een passend aanbod voor álle bewoners nodig is om een warmtenet te kunnen realiseren.

In Schiedam werken gemeente en woningcorporatie Woonplus intensief samen om alle gebouweigenaren en bewoners in de wijk Groenoord een optimaal aanbod te kunnen doen voor de overstap naar een warmtenet. De woningen van Woonplus worden ingezet als vliegwiel voor de wijk. Voor deze woningen is een samenwerkingspartner gezocht die zowel de communicatie naar huurders, als de woningaanpassingen op zich neemt. En die ook verantwoordelijk is voor opschaling naar particulieren en het realiseren van een positieve impact op de wijk. Zo ontstaat een brede wijkaanpak.

Waarop selecteren?

Woonplus zocht, onder begeleiding van adviesbureau Squarewise, een samenwerkingspartner. De opdracht behelsde installatietechnische werkzaamheden aan ongeveer 2.000 woningen en communicatie naar huurders. Met een vaste vergoeding als basis, zodat selectie alleen plaatsvond op kwalitatieve criteria. Woonplus selecteerde op technische kwaliteit, ontzorging van Woonplus, samenwerkingsvaardigheden, aanbod en ondersteuning aan particuliere eigenaren en meerwaarde voor de wijk. Om tot een gedragen oordeel te komen, zaten in de selectiecommissie ook huurders en eigenaren uit de wijk.

Huurders én particulieren

Het winnende consortium beheerst in de breedte alle vereiste disciplines. Zoals een partij die is gespecialiseerd in beslissingsondersteuning voor VvE’s. Dit najaar volgt ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en besluitvorming in de gemeenteraad over de plannen rondom de warmtetransitie in Groenoord. In 2020 moet worden gestart met communicatie in de wijk, zodat in 2021 de uitvoering van de huurwoningen kan beginnen. Zo kunnen gaandeweg ook gemengde complexen en particuliere eigenaren worden benaderd met een passend en betaalbaar aanbod.

Eline Busser, ontwikkelingsmanager bij Woonplus: ‘Alleen als we iedereen in de wijk in staat stellen over te stappen op het warmtenet met een betaalbaar aanbod, krijgen we een prijs die voor iedereen gunstig is. Daarvoor werken we met de gemeente aan betaalbare warmte, goede financiering én goede woningpakketten.’

Meer informatie

Rachid Agourram van Woonplus 010 2055100 of Dian Kroes van Squarewise 020 4473925.