Data verenigingscongressen en consultatiebijeenkomsten in 2024

Nieuws 8 september 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Aedes organiseert minimaal 2 keer per jaar haar verenigingscongres. Directeur-bestuurders nemen daar de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren en te netwerken. Op deze pagina vind je alle congres-gerelateerde data van 2024 op een rij. Noteer ze alvast in jouw agenda.

13 juni 2024: voorjaarscongres

Dit congres is op donderdag 13 juni 2024 in de middag met aansluitend een netwerkdiner. Het congres vindt plaats in Kamerik van 12.30 uur tot 15.00 uur met aansluitend een dialoogsessie georganiseerd door Aedes en VNG tot 17.30 uur.

Voorafgaande online consultatiebijeenkomsten:

  • woensdag 22 mei 2024: consultatiebijeenkomst voorjaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • donderdag 23 mei 2024: consultatiebijeenkomst voorjaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.

1 oktober 2024: extra verenigingscongres Duurzaam Prestatiemodel/NPA

Dit congres is op dinsdag 1 oktober 2024 in de ochtend met aansluitend een lunch. Het extra verenigingscongres vindt plaats bij NBC Congrescentrum in Nieuwegein. 

Ledenbijeenkomsten Duurzaam Prestatiemodel/NPA

21 november 2024: najaarscongres

Dit congres is op donderdag 21 november 2024 start in de ochtend met tussendoor lunch, het programma duurt tot circa 14.30 uur. Locatie en precieze tijden maken we nog bekend.

Voorafgaande online consultatiebijeenkomsten:

  • woensdag 16 oktober 2024: consultatiebijeenkomst najaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • donderdag 17 oktober 2024: consultatiebijeenkomst najaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Lees meer over