Data verenigingscongressen en consultatiebijeenkomsten in 2024

Nieuws Nieuws · 8 september 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Aedes organiseert minimaal 2 keer per jaar haar verenigingscongres. Directeur-bestuurders nemen daar de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren en te netwerken. Op deze pagina vind je alle congres-gerelateerde data van 2024 op een rij. Noteer ze alvast in jouw agenda.

13 juni 2024: voorjaarscongres

Dit congres is op donderdag 13 juni 2024 in de middag met aansluitend een netwerkdiner. Locatie en precieze tijden maken we nog bekend.

Voorafgaande online consultatiebijeenkomsten:

  • woensdag 22 mei 2024: consultatiebijeenkomst voorjaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • donderdag 23 mei 2024: consultatiebijeenkomst voorjaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.

21 november 2024: najaarscongres

Dit congres is op donderdag 21 november 2024 start in de ochtend met tussendoor lunch, het programma duurt tot circa 14.30 uur. Locatie en precieze tijden maken we nog bekend.

Voorafgaande online consultatiebijeenkomsten:

  • woensdag 16 oktober 2024: consultatiebijeenkomst najaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • donderdag 17 oktober 2024: consultatiebijeenkomst najaarscongres. Van 13.00 uur tot 15.00 uur.