Vereniging

Netwerk Bestuurssecretarissen

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Doelgroep

Het netwerk staat open voor bestuurssecretarissen die geheel of gedeeltelijk belast zijn met deze taak binnen hun eigen corporatie. De corporatie dient lid te zijn van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen. Voor de invulling van het programma van de netwerkbijeenkomsten kunnen deelnemers zelf onderwerpen voorstellen. Te denken valt aan: governance, 'hoe zet je de rol van bestuurssecretaris binnen een organisatie neer?', loyaliteitsdilemma’s, enzovoort. Naar gelang het onderwerp wordt een gastspreker uitgenodigd. Het netwerk wordt driemaal per jaar georganiseerd op een centraal gelegen locatie in het land. De vereniging VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) ondersteunt dit initiatief van harte en zal het netwerk met raad en daad bijstaan.

Wat biedt het Netwerk Bestuurssecretarissen?

Het Netwerk Bestuurssecretarissen biedt gelegenheid tot het ontmoeten van vakgenoten en richt zich op de bestuurssecretaris en zijn/haar werkzaamheden. Het netwerk beoogt onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, geeft handvatten voor de ondersteuning van de RvC en gaat in op de praktijksituatie van de bestuurssecretaris.

Hiernaast wordt ook een 'virtueel netwerk' ter beschikking gesteld. Op dit besloten internetplatform kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. 

Heeft u interesse in dit netwerk?

U kunt zich opgeven voor het netwerk bestuurssecretarissen via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail [email protected].

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Barbara Mossinkoff, Leden- & Verenigingszaken
[email protected]
T 06 35 11 59 20