Vereniging

Netwerk Leefbaarheid

Wat is het Netwerk Leefbaarheid?

Dit netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen met een functie op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid in de wijk (op niveau van bewoners), maar ook op meer strategisch niveau. De doelstelling van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, te werken aan professionalisering, tips en ideeën te krijgen door bij elkaar in de keuken te kijken (en niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden).  Het netwerk heeft ruim 80 deelnemers uit het hele land. 

Voor wie is het netwerk bestemd?

Het netwerk Leefbaarheid staat open voor woonconsulenten, wijkbeheerders, buurtregisseurs, woonadviseurs, coördinatoren leefbaarheid, adviseurs leefomgeving, participatiemedewerkers, enz. Kortom: zij die geheel of gedeeltelijk met leefbaarheid, participatie en bewoners bezig zijn binnen hun eigen corporatie. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes. Per corporatie kunnen 3 medewerkers lid worden van het netwerk. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen. Medewerkers die lidmaatschap overwegen zijn welkom om een keer vrijblijvend deel te nemen aan het programma.

Kijk ook eens bij

Wat biedt het netwerk?

Het netwerk komt in 2021 drie keer (online) bijeen om actuele thema’s op het gebied van Leefbaarheid te bespreken. Daarnaast worden soms online netwerkchats georganiseerd. Het programma wordt door een voorbereidingsgroep van leden en Aedes samengesteld. Netwerkondersteuner Simone Boeren organiseert en faciliteert het netwerk en de bijeenkomsten.

Er wordt geen contributie geheven voor dit netwerk. 

Heeft u interesse in dit netwerk?

U kunt zich opgeven voor het netwerk Leefbaarheid via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail [email protected].

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Simone Boeren
[email protected]