Vereniging

Netwerk Wonen met Zorg

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Wat biedt het netwerk?

Het netwerk komt 3 keer per jaar bijeen om actuele thema’s op het vakgebied van wonen ouderen en zorg te bespreken. Hier worden actief vak expertise, bevindingen en vorderingen van projecten uitgewisseld. Er wordt binnen dit netwerk ook gewoon de ruimte gegeven om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan. Ook is er een 'community Wonen en Zorg/ Ouderenhuisvesting.

Het programma wordt door de netwerkondersteuner van Aedes en de initiatiefgroep bepaald. De initiatiefgroep wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De netwerkondersteuner organiseert en faciliteert dit netwerk en de bijeenkomsten.

Meedoen of meepraten?

Voor wie is het netwerk bestemd?

Het netwerk staat open voor beleidsverantwoordelijken, -medewerkers en leidinggevenden die geheel of gedeeltelijk met wonen voor ouderen en zorgwoningen bezig zijn binnen hun eigen corporatie. Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werken voor een corporatie die lid is van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én te brengen.

Heeft u interesse in dit netwerk?

U bent van harte welkom. Aanmelden kunt u via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail [email protected].