Vereniging

Platform MKW

Kleinschalig, lokaal verankerd en samenwerkingsgericht

Woningcorporaties heb je in vele maten. Soms zijn ze groot, veel vaker wat kleiner. Het MKW Platform is van dat laatste en gelooft in de kracht van de beperktere schaal.  
Het verschil in grootte vormt daarmee niet zozeer een beter maar wel een ánder antwoord op de vraag naar sociale huisvesting. Dat zorgt er immers voor dat MKW corporaties dicht bij hun omgeving staan. Zij kennen lokale verwachtingen door en door – en – huurders vaak bij naam. Daarmee hebben ze direct beeld bij de kansen en wensen in hun werkgebied. 

Het zijn volkshuisvesters in de traditionele zin. Alles draait erom huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk te huisvesten. MKW-woningcorporaties hechten veel belang aan samenwerking tussen corporaties onderling en tussen corporaties en andere instellingen om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Samenwerking vinden zij belangrijker dan schaalvergroting of andere organisatievormen.

Vanuit de kracht van klein leggen wij verbinding met elkaar, met kennis en kunde. Met als doel goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor onze huurders. We sturen sterk vanuit de relatie met de stakeholders om ons heen, meer dan vanuit de regels. We zien een langzame maar gestage toename van het aantal leden voor ons Platform. De trend is samenwerking en ‘sharing’ in plaats van groeien. Dat doet ons deugd. Laten we elkaar daar vooral in blijven versterken.
Corry Keulen
voorzitter MKW Platform

Het bestuur

Het MKW platform wordt ondersteund door een bestuur bestaande uit:

  • Corry Keulen (voorzitter), Woningvereniging Nederweert
  • Johan Oosterhoff (penningmeester), Patrimonium Urk
  • Hans Vedder (vice-voorzitter), Goed Wonen Gemert
  • Vincent van Luit, Woningbouwvereniging Reeuwijk
  • Wiepke van Erp Taalman Kip, Woonpalet Zeewolde
  • Hendrik Hoogenkamp, Beter Wonen IJsselmuiden
  • Fons Köster, Van Alckmaer Wonen – Alkmaar
  • Bram Lipsch, Jutphaas Wonen – Nieuwegein 
     

Ondersteund door Lilian van Zandbrink, secretaris MKW Platform binnen Aedes vereniging van Woningcorporaties.