Aedes: ‘Woningcorporaties zijn er ook voor vergunninghouders’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 1 januari 2018

Woningcorporaties zijn er voor mensen die zich niet zelfstandig op de woningmarkt kunnen redden. Dus ook voor mensen met een verblijfsvergunning. Dat zegt Aedes over het grote aantal vluchtelingen met verblijfsvergunning dat een woning nodig heeft.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Meestal komen zij terecht in een corporatiewoning. Volgens onderzoek van Aedes ging op het hoogtepunt van de asielinstroom zo'n 14 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen naar vergunninghouders.

Corporaties en gemeenten zoeken ook naar andere oplossingen om deze groep te huisvesten, buiten de reguliere woningvoorraad om. Bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen geschikt te maken voor bewoning of door alleenstaande vergunninghouders een woning te laten delen. Woningcorporaties proberen vergunninghouders altijd zo goed mogelijk te spreiden, om integratie te bevorderen.

Bijbouwen

Daarnaast moeten er ook nieuwe woningen worden bijgebouwd. Zodat er voldoende woningen zijn voor vergunninghouders, zonder dat andere woningzoekenden in de knel komen. Aedes ziet vooral heil in het bouwen van permanente, gestandaardiseerde eengezinswoningen met een huur tot 575 euro, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele kant-en-klare oplossingen die bouwers aandragen. Aedes maakte in 2015 een doorrekening van de verschillende mogelijke woonvormen voor vergunninghouders. Woningcorporaties willen in de toekomst jaarlijks 34.000 woningen bijbouwen.

Voorstellen Aedes

Aedes doet een aantal aanbevelingen voor de versnelling en verbetering van de huisvesting van vergunninghouders:

  • Aedes roept gemeenten op om vergunninghouders voorrang te geven als dat nodig is. Zonder urgentie zijn zij op veel plekken kansloos op de woningmarkt.
  • Geef woningcorporaties die willen investeren in het ombouwen van leegstaande verzorgingshuizen, kantoren en gebouwen van de Rijksoverheid korting op de verhuurderheffing.
  • Breid de toewijzingsmogelijkheden voor vergunninghouders uit. Zodat bijvoorbeeld meerdere vergunninghouders in één huis kunnen wonen met behoud van uitkering en huurtoeslag.
  • Richt een investeringsprogramma op om de bouw van sociale huurwoningen te bevorderen. De overheid kan subsidie verlenen, investeringsaftrek mogelijk maken of de verhuurderheffing afschaffen.
  • Verbeter de (woon)begeleiding door maatschappelijke organisaties en gemeenten na huisvesting door een corporatie. Bijvoorbeeld door vergunninghouders al in asielzoekerscentra goede voorlichting te geven, door vooraf toeslagen zoals huurtoeslag aan te vragen en door betere begeleiding na de huisvesting.
  • Geef woningcorporaties een wettelijke basis om signalen over huurachterstand door te geven aan gemeenten, zodat vergunninghouders op tijd worden geholpen als zij in de schulden dreigen te raken.
  • Zorg ervoor dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) informatie over nareizende gezinsleden op tijd doorgeeft aan woningcorporaties, zodat de corporatie daarmee rekening kan houden.