Alle artikelen van Gezond en veilig wonen

Vocht en schimmel: woningcorporaties komen regelmatig negatief in het nieuws vanwege de slechte staat van woningen....

Nieuws 24 jun 2024

Telecomoperators ervaren steeds vaker problemen met het vinden van geschikte gebouwen om zendmasten op te...

Afgelopen jaren is er het nodige veranderd rondom de regelgeving voor asbest. Daarom is het Handboek asbest...

Nieuws 19 apr 2024

Aedes doet, samen met partners, een oproep om snel concrete actie te ondernemen op de funderingsproblematiek en...

Nieuws 16 apr 2024

Veel woningen in Nederland hebben funderingsschade. Een probleem dat naar verwachting de komende jaren alleen...

Aedes-standpunt 5 mrt 2024

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft het nieuwe kabinet geadviseerd over een nationale aanpak...

Nieuws 27 feb 2024

Tijdens het stookseizoen is de lucht in woningen vaak ongezond doordat mensen onvoldoende ventileren. Om corporaties...

Nieuws 11 jan 2024

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking getreden. De Bbl is...

Nieuws 9 nov 2023

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor de risico’s van onder andere funderingsschade voor de waarde van...

In sommige woningen kan hinder ontstaan door vocht en schimmel, ook huurders van woningcorporaties hebben hiermee te...

Brandveiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een veilig thuis voor huurders. Daar horen goede vluchtroutes bij...

Nieuws 23 aug 2023

Binnenkort zit de ‘R’ weer in de maand. Dit betekent vaak ook dat de lucht vochtiger is, waardoor het risico op...