16 tips uit 3 P&O-sessies over arbeidsmarktvraagstukken

Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Er spelen heel wat arbeidsmarktvraagstukken: krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzend personeelsbestand, veranderende functies, hoge uitstroom…….. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Tijdens 3 drukbezochte digitale sessies voor P&O-adviseurs over het meest recente FLOW-arbeidsmarktonderzoek, hebben de deelnemers veel nuttige tips gedeeld over hoe om te gaan met alle uitdagingen. Hieronder een selectie van 16 goed toepasbare tips; gebleken succesvol!

Tips voor het stimuleren van motivatie en betrokkenheid (sessie 28 maart)

 • Organiseer een ‘friskijkers’-bijeenkomst voor medewerkers die een paar maanden in dienst zijn en vraag waar zij zich over verwonderen.
 • Ga preventief aan de slag met één van de onderwerpen die naar voren komt in een MTO.
 • Houd een periodiek spreekuur met een verpleegkundige vanuit de arbodienst waar medewerkers hun zorgen over belasting en belastbaarheid kunnen bespreken.
 • Breng jongere werknemers met elkaar in verbinding (regionaal).

Tips over in-door-uitstroom (sessie 30 maart)

 • Werk met persona’s (wie is mijn doelgroep voor deze vacature, hoe spreek ik die aan, waar vind ik die).
 • Werk samen met het onderwijs onder andere door voorlichting te geven over wat corporaties doen en welk werk je er kan doen, door (snuffel)stages te organiseren, etc.
 • Vervang het beoordelingsgesprek door een “waarderend gesprek” waar ontwikkeling centraal staat.
 • Zorg voor een korte, snelle sollicitatie procedure (seal the deal).
 • Benut interne sollicitaties (ook na afwijzing) als startpunt voor een ontwikkelproces.
 • Wees creatief bij het werven van nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld met een getekende vacature zoals hieronder.
Creatieve vacature met tekeningen en korte stukjes tekst

Tips voor het stimuleren van ontwikkeling van kennis en vaardigheden (sessie 7 april)

 • Doe een nulmeting (bijvoorbeeld met een zelftest ‘digitale vaardigheden’) om te bepalen wat het niveau is van medewerkers.
 • Laat medewerkers experimenteren in een werkgroepje (‘de prutsers’) met het aanleren van nieuwe vaardigheden, geef ruimte en tijd ook voor het maken van fouten.
 • Maak functiegebonden scholing/vakopleidingen verplicht en wees ook duidelijk over wat de consequenties zijn voor de organisatie en voor de medewerker als een medewerker niet mee wil doen.
 • Leidinggevenden hebben niet altijd de vaardigheden om een goed ontwikkelgesprek te voeren. Zorg dat zij opleidingen volgen en zich ontwikkelen op dit punt. Dat is meteen ook een goed voorbeeld voor hun team.
 • Leidinggevenden moeten veel aanwezig zijn op de werkvloer zodat ze zien (zonder te oordelen) waar medewerkers problemen mee ervaren en kennis/vaardigheden missen.
 • Bestuurders zijn verplicht zich te blijven ontwikkelen (PE punten halen), laat hen vertellen over hun leer- en ontwikkeltrajecten.