FLOW arbeidsmarktonderzoek 2021: inzicht in de arbeidsmarkt van nu en straks

Welke ontwikkelingen zijn er tot 2025 op de arbeidsmarkt te verwachten voor woningcorporaties? Het antwoord op deze en andere vragen vind je in het tweejaarlijkse Arbeidsmarktonderzoek van de sector uitgevoerd door Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) in opdracht van de CAO-partijen Aedes, FNV, CNV Vakmensen, De Unie. 

Verwachting: toename werkgelegenheid

Aan het onderzoek deden 124 werkgevers (43%) mee en 4.233 (16%) werknemers. Een van de uitkomsten is dat ongeveer 1 op de 3 werkgevers een toename verwacht van de werkgelegenheid in de vakgebieden sociaal beheer en leefbaarheid, vastgoed en projectontwikkeling, en wijk- en gebiedsbeheer.

7 op de 10 corporaties hebben - voor bepaalde functies - moeite het juiste personeel te vinden, vooral op het vakgebied vastgoed en projectontwikkeling.

Werk verandert en wordt complexer

In 2019 en 2020 gingen meer mensen bij een woningcorporatie werken dan er weg gingen uit de sector. De jaren daarvoor was dat nog andersom.

Een groot deel van de werknemers ziet hun eigen functie nu of in de komende 5 jaar veranderen. Het werk wordt complexer en er komen meer taken bij. Bijna 2 op de 3 werknemers zien dat ze moeite zullen moeten doen om inzetbaar te blijven in hun werk.

Lees het FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021

Scroll hieronder door de infographic met de belangrijkste cijfers. Op de website van FLOW kun je het hele Arbeidsmarktonderzoek 2021 lezen.
Heb je weinig tijd? Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Verdiepende benchmarksessies

Als vervolg op dit onderzoek organiseert FLOW 5 sessies verspreid over het land in november en december 2021. Niet alleen om de uitkomsten te bespreken, maar juist ook om uitkomsten met elkaar te vergelijken en daaruit nieuwe inzichten te krijgen. 

Hoe doen we het op leren en ontwikkelen? Hoe zit het bij ons met de krapte van de uitgelichte vakgebieden? Hoe zit het met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers? Waar liggen de prioriteiten? Wat zijn mogelijke oplossingen en kunnen we elkaar hierbij helpen? 

In 2022 zal Aedes aanvullende benchlearningsessies organiseren voor HR-professionals gericht op het verdiepen van inzichten en om van elkaar te leren. 

Deze data komen in het Aedes-datacentrum

Data uit het FLOW-onderzoek worden binnenkort opgenomen in het Aedes-datacentrum (ADC). Deelnemende corporaties hebben hiervoor bij het invullen van de vragenlijst toestemming kunnen geven. Deze corporaties krijgen vanaf begin 2022 toegang tot hun data via het ADC en krijgen de mogelijkheid deze data aan te vullen met hun personeelsgegevens.