Corporatiecijfers over arbeidsmarkt beschikbaar

Nieuws Nieuws · 10 februari 2022
Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

In het Aedes Data Centrum zijn de meest recente P&O-kengetallen toegevoegd. Deze zijn door iedereen te bekijken die een inlogcode voor het Data Centrum heeft. De kengetallen zijn gebaseerd op het FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021 waaraan 124 corporaties hebben meegedaan.

Gegevens gedeeld met Aedes?

Heeft jouw corporatie meegedaan aan het FLOW Arbeidsmarktonderzoek 2021 én toestemming gegeven om gegevens te delen met Aedes? Dan kun je in het Aedes Data Centrum nu ook de data van jouw corporatie vergelijken met die van andere deelnemende corporaties. Bijvoorbeeld met corporaties in jouw regio, op onderwerpen als ziekteverzuim, instroom of opleidingskosten.

Een dashboard in het Aedes Data Centrum bied je een overzichtelijke vergelijking van de kengetallen van jouw corporatie ten opzichte van corporaties van vergelijkbare grootte. In de databank kun je eigen selecties maken op onderwerp en met verschillende vergelijkingsniveaus.

Arbeidsmarktonderzoek

Dit is voor het eerst sinds 2015 dat we weer nieuwe P&O-kengetallen beschikbaar hebben voor onze branche. We streven ernaar het arbeidsmarktonderzoek af en toe te herhalen, om vergelijking mogelijk te maken met voorgaande jaren en om zo trends en ontwikkelingen te kunnen zien.

Aanvullende gegevens

Doordat FLOW in het arbeidsmarktonderzoek deels landelijke cijfers van het CBS (micro-data) heeft gebruikt, ontbreken corporatie-specifieke getallen in het Data Centrum over bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw en man-vrouw verdeling. Aedes heeft daarvoor per mail extra gegevens opgevraagd bij corporaties van wie P&O-kengetallen zijn opgenomen in het Aedes Data Centrum.

Heb je geen mail ontvangen maar wil je wel deze gegevens laten opnemen in het Aedes Data Centrum, stuur dan een mail naar Berry Tijhuis: [email protected].