Handreiking: Duurzame inzetbaarheid op de agenda van de RvC

Expert
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. Het is bij uitstek en onderwerp dat op de agenda van de raad van commissarissen (RvC) thuis hoort. De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) maakte de handreiking samen met VTW, NVBW en Aedes.

Er zijn veel manieren om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te organiseren. Daarom is het van belang dat een bestuurder van een woningcorporatie daarop een visie en een strategie ontwikkelt. En daarbij toetst of de ingezette maatregelen wel leiden tot het gewenste resultaat en zich hierover kan en wil verantwoorden richting de RvC.

Visie en strategie

De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpt bestuurders en RvC’s om tot een verantwoordings- en toetsingskader te komen op dit onderwerp. De handreiking geeft bouwstenen om het thema te agenderen en de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid te verkennen. Om zo samen een visie en strategie te ontwikkelen en concrete maatregelen te verkennen.