Gedragscode Bewuste Bouwers stimuleert veilige en duurzame bouwplaats

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Hoe zorg je er als woningcorporatie voor dat het hele bouwteam - van timmerman tot projectmanager - werkt met oog voor de omgeving, de omwonenden, milieu en de veiligheid? De Bewuste Bouwers Gedragscode geeft daarvoor concrete handvatten. Woonvisie (Ridderkerk) is een van de eerste woningcorporaties die van haar opdrachtnemers eist dat ze deze code hanteren. Directeur-bestuurder Alfred van den Bosch vertelt waarom.

Waarom werken jullie met deze gedragscode?

‘Het gaat om de vraag hoe ver je verantwoordelijkheid als opdrachtgever strekt. Ik vind dat die verder gaat dan alleen goede gebouwen laten bouwen. Ook de manier waarop dat gebeurt moet goed geborgd zijn. Dus met oog voor de veiligheid van de werknemers op de bouwplaats, de veiligheid van de omgeving, met minimale overlast voor de buurt en milieubewust. Door de gedragscode van de Bewuste Bouwers te hanteren, dragen wij daar op een eenvoudige manier aan bij.’

Waarom is dat nodig?

‘Vaak zie je dat corporaties in de planfase van een bouwproject vol goede voornemens aan de slag gaan. Maar in de dagelijkse praktijk van de uitvoering verslapt de aandacht voor de omgeving, veiligheid en duurzaamheid soms. De gedragscode zorgt ervoor dat dit omgevingsmanagement een structurele plek krijgt.’

Hoe werkt het?

‘Praktisch, dit vergt geen ingewikkelde aanpak. Dat vind ik het leuke van de Bewuste Bouwers. Wij schrijven de gedragscode voor aan al onze opdrachtnemers. “Als je voor ons wilt werken, moet je aandacht besteden aan een goede, veilige bouwplaats en zorg hebben voor de omgeving daarvan. En daarom willen we dat je deze code onderschrijft.” De Bewuste Bouwers toetsen de bouwplaatsen. Dat doen ze door feedback te vragen van omwonenden, met mysteriebezoeken en audits. Ook die toetsing is dus praktisch, er is geen kostbare organisatie voor nodig.’

Het bestuur van de stichting Bewuste Bouwers bestaat uit vertegenwoordigers van de bouwsector en vertegenwoordigers van grote opdrachtgevers in de bouw. Inmiddels is op ruim 1.350 bouwplaatsen de gedragscode van Bewuste Bouwers ingezet om bewust in de omgeving te bouwen. ‘De bouw komt helaas regelmatig in het nieuws met ongelukken die tijdens de uitvoeringsfase plaatsvinden’ zegt directeur van de stichting Bewuste Bouwers Ilja Werkhoven. ‘Door houding en gedrag op de bouwplaats meetbaar te maken in een gedragscode verbetert de onderlinge communicatie en die met de omgeving. Daardoor worden fouten en veiligheidsissues eerder aangepakt en opgelost.’