Instrumenten voorkomen agressie en geweld

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Op deze pagina staan instrumenten die corporaties kunnen ondersteunen bij het voorkomen agressie en geweld op de werkvloer.

 • Corporaties kunnen een zelfinspectie agressie en geweld doen op de website Zelfinspectie.nl van het ministerie van SZW. Hier kunt u uw aanpak van agressie en geweld op elf onderdelen testen, waaronder de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E), de huisregels en de alarmprocedure. Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.
   
 • De FLOW Arboportal biedt praktische ondersteuning.
   
 • Corporaties kunnen contact opnemen met de adviesdesk Agressie & Werkdruk van FLOW Arboportal voor meer informatie over de aanpak van agressie en werkdruk of voor een voorlichtingsgesprek. Bel 0183 354 129 of mail naar [email protected].
   
 • De gratis online Stressmanager helpt corporatiemedewerkers slimmer om te gaan met stress en werkdruk. Informatie, filmpjes, praktische tips en tools helpen om veerkrachtiger en energieker te worden én te blijven. Oefeningen zorgen voor het verbeteren van zelfinzicht en audiobestanden helpen bij het ontspannen.
   
 • Om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers is de Handreiking Agressie en Geweld opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De handreiking is een praktisch naslagwerk voor personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en arbo-coördinatoren.