Protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ onverminderd van kracht

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Een aantal partijen in de bouw- en technieksector maakte een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden door rekening te houden met het coronavirus. Het protocol Samen veilig doorwerken is aangepast aan de aangescherpte coronamaatregelen van 12 november 2021. In een videoboodschap van 26 november doen de vakmensen in de bouw & techniek met klem de oproep: houd je aan de maatregelen én laat je vaccineren! 

Ook Aedes heeft het protocol ondertekend. Het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is. 

Update 12 november 2021

  • Onlangs zijn er verschillende coronamaatregelen verder aangescherpt. Zo is de quarantaineverplichting uitgebreid, moet je thuiswerken tenzij het echt niet anders kan en mag je thuis maximaal 4 personen ontvangen. Dit laatste geldt overigens niet voor werknemers die bij huurders over de vloer komen om werkzaamheden te verrichten. Houd wel rekening met de wensen van de huurder en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Het protocol is aangepast op deze aanscherpingen.
    Je kunt het nalezen in het protocol Samen veilig doorwerken.
  • Wil je weten hoe je veilig op kantoor met 1,5 meter afstand kunt werken? Bekijk de checklist en infographic Werken op kantoor.

Het protocol kwam tot stand in gesprekken met de ministers Knops (BZK) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met advies van het RIVM en de Inspectie SZW. Naast Aedes ondersteunen Bouwend Nederland, Techniek Nederland, NEPROM, VNG en AFNL-NOA (belangenbehartiger het mkb in bouw, afbouw en infra), de Woonbond, CNV, FNV Bouwen en Wonen en FNV Metaal de afspraken.

Gezondheid bewoners

Doel is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten door te laten gaan zonder de gezondheid van werknemers en bewoners  in gevaar te brengen. Op die manier blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid in de bouw behouden. Aedes adviseerde woningcorporaties al onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien woningcorporaties zorgdragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan dit wel alleen als hun gezondheid gegarandeerd wordt.

Gedragsregels

De gedragsregels uit het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was je handen regelmatig.
  • Nies en hoest in je elleboog.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners aanwezig zijn, is er reden voor extra voorzichtigheid. Bewoners moeten vooraf toestemming geven, zeker als zij behoren tot kwetsbare groepen. Is er geen toestemming, dan kan het werk blijkbaar niet veilig worden uitgevoerd.
Als een vakman bij een bewoner komt, maakt hij afspraken met de bewoner om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Het doel hiervan is om nauwe contactmomenten (waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is) te voorkomen. De vakman kan met deze afspraken veilig doorwerken zonder mondkapje of face shield. Als er alsnog nauwe contactmomenten nodig zijn met bewoners (waarbij 1,5 meter afstand niet mogelijk is), dan draagt de vakman een mondkapje of face shield. De vakman vraagt de bewoner dit ook te doen.

Planning en overleg

Er blijft de komende periode overleg tussen bouwers, opdrachtgevers, corporaties en netbeheerders over veilig werken.

Download het protocol Samen veilig doorwerken.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

Sociale partners die betrokken zijn bij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ hebben een helpdesk opgericht. Op de website van de helpdesk zijn verschillende handige documenten te downloaden zoals checklistsposters en infographics.