Beeldkwaliteit: sturen op schoon, heel en veilig

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Algemene ruimtes in wooncomplexen zijn zowel voor bewoners als bezoekers beeldbepalend. Daarom sturen corporaties op schoon, heel en veilig. Belangrijk bij de inzet van beeldkwaliteit in de organisatie is uniformiteit en het gezamenlijk vaststellen wat wel en niet acceptabel is en wat de ambities zijn. De whitepaper Beeldkwaliteit voor woningcorporaties gaat kort in op wat beeldkwaliteit is, waar beeldkwaliteit voor ingezet kan worden en hoe beeldkwaliteit de dagelijkse praktijk ondersteunt.

Beeldkwaliteit in niveaus

Iedere woningcorporatie wil een prettige leefomgeving bieden aan haar bewoners. Maar het uitgangspunt van schoon, heel en veilig wordt vaak subjectief ervaren en de kwaliteit van de leefomgeving kan per complex verschillen. De kwaliteitscatalogus werkt met verschillende niveaus waarmee je als organisatie kunt aangeven welk niveau als basiskwaliteit geldt. Door het uniform en objectief vastleggen van de kwaliteit, kijken zowel huurders als medewerkers op dezelfde manier naar het woningcomplex.
 
In de whitepaper komen 2 applicaties aan bod: een veldapplicatie en een kantoorapplicatie. De resultaten van de meting uit de veldapplicatie zijn direct zichtbaar in de applicatie voor kantoor, en kunnen worden gekoppeld aan een dashboard. Ook genereert de applicatie diverse rapportages (beleid, beeldmeetlatten en beeldlocatie).