Beloningen bestuurders

Corporatiebestuurders ontvangen een beloning die past bij hun publieke taak. Sinds 2013 moet hun beloning voldoen aan de normen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). In 2014 heeft de overheid dat aangevuld met een staffelregeling voor woningcorporaties. Aedes staat achter de invoering van de WNT. De beloningen van corporatiebestuurders voldoen dan ook aan de huidige wettelijke normen.

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Wat speelt er?

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2024 ten...

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2023 ten...

Met de Handreiking arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders kan een raad van commissarissen een...

De nieuwe website www.WNTgids.nl bevat veel informatie over de...