Staffel maximum beloning bestuurders 2023

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2023 ten hoogste € 223.000 verdienen bij een fulltime dienstverband. In 2022 was de maximumbeloning € 216.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 20 oktober 2022 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de WNT wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Deze staffel koppelt de maximumbeloning van een bestuurder aan de grootte van de corporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Onder dit bedrag valt naast het bruto salaris en een eventuele onkostenvergoeding ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Een toelichting op de nieuwe bedragen staat in de Staatscourant van 20 oktober 2022.

Staffel maximum beloning
Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging
A € 104.000
B € 119.000
C € 131.000
D € 140.000
E € 163.000
F € 187.000
G € 209.000
H € 223.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)