Staffel maximum beloning bestuurders 2024

Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2024 ten hoogste € 233.000 verdienen bij een fulltime dienstverband. In 2023 was de maximumbeloning € 223.000. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 11 oktober 2023 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de WNT wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Deze staffel koppelt de maximumbeloning van een bestuurder aan de grootte van de corporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Onder dit bedrag valt naast het bruto salaris en een eventuele onkostenvergoeding ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Een toelichting op de nieuwe bedragen staat in de Staatscourant van 11 oktober 2023.

Staffel maximum beloning
Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging
A € 109.000
B € 124.000
C € 137.000
D € 146.000
E € 170.000
F € 195.000
G € 218.000
H € 233.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)