Website over Wet Normering Topinkomens

De nieuwe website www.WNTgids.nl bevat veel informatie over de werking van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De website biedt ondersteuning voor in de praktijk vaak voorkomende vragen en tips voor het aanpakken van meer ingewikkelde WNT-vraagstukken en het beheersen van de administratieve WNT-lasten. De site is ontwikkeld door Axyos WNT Advies

De uitvoering van de WNT blijkt in de praktijk nog steeds ingewikkeld te zijn. Bij kleinere instellingen ontbreekt vaak de juiste expertise. De site is bedoeld voor instellingen die incidenteel met de WNT te maken hebben en bestemd voor controllers, HRM-professionals, bestuurders en commissarissen.

WNTgids.nl gaat niet alleen over de toepassing van de wet. Er is ook aandacht voor beloningsbeleid en uitvoeringsvragen over de WNT.