Job Borggreve

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Job Borggreve

Als belangenbehartiger houd ik me bezig met diverse dossiers rondom betaalbaarheid, beschikbaarheid en inrichting van het stelsel. Specifiek zijn dat de onderwerpen huurtoeslag, regulering middenhuur, grond, Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en Doorbraakteam Nieuwbouw. Tot slot ben ik regionaal belangenbehartiger voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.