Job Borggreve

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Job Borggreve

Als belangenbehartiger houd ik me bezig met diverse dossiers rondom betaalbaarheid (huurtoeslag) en beschikbaarheid.