‘Met datastandaarden kan ik 2,5 miljoen euro besparen op onderhoud’

Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

Datastandaarden klinken dan misschien saai, directeur-bestuurder Tjapko van Dalen van KleurrijkWonen is er laaiend enthousiast over. Hij ziet grote financiële besparingen en veel gemak ontstaan dankzij data. De voorzitter van de regiegroep datastandaarden wil de sector vooruit helpen en collega-corporaties steunen om hier ook stappen in te zetten.

Waaruit is jouw betrokkenheid bij datastandaarden ontstaan?

‘De vraag bij verslaglegging en beleidsbeslissingen kwam vaak op: hoe betrouwbaar is de informatie waarop we ons verhaal baseren? Je wilt dat data kloppen, maar dat was vaak niet het geval. Het triggerde de noodzaak van correcte, objectieve data. Toen we daarmee aan de slag gingen, heb ik veel discussies gehad met onze ERP-leverancier, omdat nieuwe koppelingen steeds individueel werden gerealiseerd. En tijdens het corporatiecongres in Houten zag ik enorm veel IT-leveranciers. Die eten allemaal brood van onze huurders! Hoe kan het dat we daar zo slordig mee omgaan? Uit die verbazing ontstaat bij mij actie.’

Hoe heeft jullie organisatie, KleurrijkWonen in Tiel, profijt van data?

‘Het gemak waarmee wij nu rapportages opstellen is ongelofelijk. Eerder hadden we met veel ergernis en een enorme accountantsrekening pas eind juni de jaarrekening klaar. Nu is dat begin februari fluitend gepiept. Ook gaat de besluitvorming veel beter. Als je een mens vraagt hoe het onderhoud van een complex of wijk ervoor staat, dan is het antwoord altijd gekleurd. Voor objectieve informatie gaan wij nu met drones werken, die op basis van foto’s bijvoorbeeld het benodigde schilderwerk berekenen. Om drones te programmeren heb je standaardafspraken over data nodig. Als we drones toepassen op het volledige bezit van Kleurrijk Wonen, besparen we 2,5 miljoen euro op onderhoud per jaar omdat de data objectief zijn en kloppen. Wij werken ook toe naar preventief onderhoud aan installaties; sensoren waarschuwen dan voor er een storing optreedt. Dat is vriendelijk en snel voor de huurder, want de monteur kan het probleem op tijd en in één keer fixen.’

Waarom moeten we dit als sector oppakken?

‘Het werkt vooral als iedereen met dezelfde standaarden werkt. Als sector sta je sterker en ben je niet zo afhankelijk van leveranciers. Er komt meer objectiviteit in concurrentie. Inmiddels zie ik ook bij ERP-leveranciers het besef te ontstaan dat standaarden zinvol zijn – alleen al omdat het werk voor hun programmeurs daardoor veel leuker wordt en het moeilijk is om mensen te krijgen.’

Lees verder onder de quote.

Wij hebben begin februari fluitend de jaarrekening klaar
Tjapko van Dalen
Tjapko van Dalen
Directeur-bestuurder KleurrijkWonen

Wat kunnen corporaties nu al doen met datastandaarden?

‘Er is een enorme winst te boeken, intern en in relatie met partijen als deurwaarders, onderhoudsbedrijven en nieuwbouwaannemers. Omarm VERA, ILS (Informatie Levering Specificatie) en het BIM-protocol. En maak gebruik van de Gemeentelijke Basis Administratie en het Kadaster. Die systemen hebben recente informatie waarmee je huurders of woningzoekenden beter van dienst kunt zijn. Je kunt bijvoorbeeld specifiek laten zien welke woningen beschikbaar zijn. Daardoor krijg je gerichte reacties en minder weigeringen.’

Welke steun kunnen corporaties van de regiegroep verwachten?

‘Kleinere corporaties vragen zich af of ze het werk aankunnen. Maar iedere corporatie moet zijn processen sowieso goed op orde hebben en zorgen dat data kloppen; dit is makkelijker wanneer er standaarden zijn. De regiegroep heeft nu het voorstel gedaan voor een dedicated team die datastandaarden gaat vaststellen, in samenwerking met leveranciers. Vervolgens bieden we ondersteuning en advies om met die standaarden te gaan werken. Straks hoef je je dus niet meer druk te maken over koppelingen die wel of niet werken. Je kunt erop vertrouwen dat een leverancier volgens de corporatiestandaarden werkt.’

Is bezig zijn met data behalve zinvol ook leuk?

‘Absoluut, als ik voor mezelf spreek. Wij zitten middenin de overgang naar een ander ERP-systeem. Een van de collega’s was bezig met controleren of gegevens van huurders goed zijn overgezet. Nu zijn er net 2 jonge data-analisten begonnen, en een van hen biedt aan om even een programmaatje te schrijven, om die controle te digitaliseren. Dat is fantastisch. Nu kijken we nog via steekproeven of die adressen van 15.000 woningen goed zijn overgezet. Als dat automatisch kan, is het veel sneller en 100% betrouwbaar. Het gemak van data is enorm en de inbreng van deze jonge specialisten geweldig. Je moet de lol van data leren ontdekken. Als je data als bestuurder zelf niet interessant vindt, geef dan anderen de ruimte en het vertrouwen om ermee aan de slag te gaan. Dan help je de organisatie ook verder.’
 

Lees meer over