digiDeal gaat van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling maken

Nieuws Nieuws · 18 april 2024
Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

De DICO-standaard voor digitale gegevensuitwisseling werkt goed en diverse ketenpartijen in de bouw- en technieksector gebruiken deze al. Maar DICO kan nog veel breder worden ingezet, ook binnen de onderhoudssector. Daarom is tijdens de Aedes Corporatiedag in Apeldoorn een digiDeal ondertekend. Hiermee leggen Aedes, OnderhoudNL, Ketenstandaard en digiGO vast dat ze grootschalig gebruik van DICO gaan stimuleren.

Waarom is DICO nodig?

Woningcorporaties beheren in Nederland ongeveer een derde van alle woningen. Dat betekent dat zij veel samenwerken met onderhoudsaannemers voor het dagelijks onderhoudsproces aan die woningen. Door miscommunicatie tussen corporaties en onderhoudsbedrijven gaat er jaarlijks veel tijd verloren aan fouten en worden er onnodige kosten gemaakt. 

Dit komt doordat beide partijen veel informatie en gegevens uitwisselen die van belang zijn bij het onderhoud. Praktische problemen hierbij zijn bijvoorbeeld het opnieuw opschrijven, invoeren en interpreteren, van orders, leverbonnen, planningen, onderhoudsopdrachten, en facturen. Met toepassing van de DICO-standaard is dat verleden tijd.

Wat doet DICO?

De DICO-standaard is een set van afspraken voor het digitaal uitwisselen van informatie tussen alle organisaties in de bouw- en techniek: fabrikanten, groothandelaren, bouw-, onderhouds-, installatiebedrijven én opdrachtgevers zoals overheid en woningcorporaties. DICO-standaard is al door bijna alle softwareleveranciers geïntegreerd in hun softwarepakketten, wat maakt dat DICO deelnemers de informatie eenvoudig en éénduidig kunnen delen.

Gebruik DICO opschalen

Hoewel de partijen in de bouw –en techniek positieve ervaringen met de standaard hebben, gebruikt nog zeker 40% van de corporaties de standaard niet. Dat potentieel wil Aedes graag aanspreken via een digiDeal die de inzet van DICO stimuleert. Hiermee kunnen corporaties onnodige kosten besparen en de dienstverlening aan huurders verbeteren. 

De onderhoudssector, vertegenwoordigd door OnderhoudNL, ziet een effectievere en efficiënte invulling van administratieve en communicatieprocessen als grote winst voor haar leden en klanten. Aedes en OnderhoudNL richten zich op de actieve promotie en grootschalig gebruik van deze standaard, samen met Ketenstandaard als eigenaar en beheerder van de DICO-standaard.  

Lees onder de foto verder.

Kijk ook eens bij
Ondertekening digiDeal DICO

Van links naar rechts: Henk den Boer, Martin van Rijn, Rien Wabeke en Pieter van Teeffelen

Nieuwe fase in de ketenoptimalisatie

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, ziet veel voordelen voor corporaties: ‘Het gebruik van de DICO-standaard levert corporaties voordelen op. Heel goed dus dat we de handen ineenslaan om het gebruik ervan te stimuleren. Een mooi voorbeeld van hoe we digitaal beter kunnen samenwerken. Ik nodig alle corporaties uit om de DICO-standaard te gaan gebruiken.’

Henk den Boer, Bestuursvoorzitter bij OnderhoudNL sluit daarop aan: ‘Data wordt steeds belangrijker in beheer van gebouwonderhoud en -verduurzaming. Niet alleen om te sturen op de investering en aard van het onderhoud, maar juist ook om voorspellend te zijn: ‘Nowcasting’ van het woningbestand wordt een boardroom-zaak. Aansluiting en afstemming van de data in de keten is essentieel voor geslaagde resultaatgericht samenwerken. Deze digiDeal is een nieuwe fase in de ketenoptimalisatie.’

Rien Wabeke, Directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek: ‘Ruim de helft van de woningcorporaties en meer dan 500 onderhouds-, installatie- en bouwbedrijven maken al gebruik van de DICO-standaard. Hoe meer partijen de standaard gebruiken, hoe efficiënter en duurzamer de hele sector kan samenwerken. En dat is precies wat Ketenstandaard samen met de branches wil bereiken.’

Kijk ook eens bij

Dico als digiDeal

Pieter van Teeffelen, directeur van digiGO, is blij: ‘Deze digiDeal laat duidelijk zien hoe brancheorganisaties een echte push kunnen geven aan digitale samenwerking, door een goed werkende standaard actief onder de aandacht van hun leden te brengen. Opschaling werkt alleen als we dat met elkaar doen!’

digiDeals zijn samenwerkingsprojecten tussen verschillende partijen uit de bouw –en techniek die samen een concreet probleem digitaal willen oplossen. Doel daarbij is het breder delen en inzetten van deze oplossingen in de sector. digiGO helpt de partners met zo’n deal om zich te organiseren en een aanpak te ontwikkelen, stelt haar netwerk van experts ter beschikking en helpt bij de opschaling. 

Kijk ook eens bij