Gebruiken corporaties de DICO-standaard?

Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

Wist je dat het in de praktijk lastig blijkt voor huurders om goed inzicht te krijgen in de status bij onderhoud? En dat het overgrote deel van de facturen bij corporaties onderhoudsfacturen betreft? De DICO-standaard helpt corporaties het onderhoudsproces te stroomlijnen. En toch gebruiken minder dan de helft van de woningcorporaties de DICO-standaard.

Dit blijkt uit een verkenning die Aedes Datastandaarden heeft uitgevoerd. We zochten uit waar dat aan ligt, hoe de huidige praktijk rondom het onderhoudsproces eruitziet en hoe de samenwerking met onderhoudspartijen gaat.

Belangrijkste conclusies verkenning

DICO is een standaard die corporaties en onderhoudspartijen over het algemeen goed waarderen. Het levert kwantitatieve en kwalitatieve voordelen op voor zowel de woningcorporatie, de huurder als de onderhoudspartij. Het dagelijks onderhoudsproces is gebaat bij een goede gegevensuitwisseling tussen woningcorporatie en onderhoudspartij. Standaardisatie is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast heeft de DICO-standaard voordelen, denk aan:

  • Verminderde administratieve lasten
  • Betere dienstverlening aan huurders
  • Gestroomlijnd onderhoudsproces

De DICO-standaard heeft nog wel enkele belemmeringen ten aanzien van de kosten van implementatie en exploitatie, de naleving en interpretatie van de standaard, en de functionaliteit die de standaard ondersteunt. Maar in het algemeen zijn deze belemmeringen niet onoverkomelijk. De kwalitatieve baten die de DICO-standaard met zich meebrengt, zoals de betere dienstverlening aan de huurders, kunnen de doorslag geven om de standaard te gaan gebruiken. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe versie van de DICO-standaard, die beter voorziet in de wensen van woningcorporaties.

Op basis van uitgevoerde verkenning verwachten we dat het gebruik van de DICO-standaard de komende periode verder kan groeien.

Wat nu?

Aedes ziet kansen voor het verder vergroten van het gebruik van de DICO-standaard. Daarom starten wij met een werkgroep van corporaties en samenwerkende onderhoudsaannemers. Met deze groep gaan wij interventies opstellen om het gebruik van DICO te stimuleren.

Hiervoor zoeken wij deelnemers uit verschillende typen woningcorporaties. Kleine, middel en grote corporaties. En ook corporaties mét en zonder ervaring met DICO. We maken graag gebruik van je expertise en enthousiasme om de DICO-standaard verder te brengen. Want daar profiteert de hele sector van.

Kijk ook eens bij

Meer weten? Lees de volledige verkenning

Lees meer over