Met deze 5 standaarden gaat Aedes Datastandaarden in 2024 aan de slag

Nieuws Nieuws · 31 januari 2024
Experts
Ton Monasso
Manager Datastandaarden
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

De focus van Aedes Datastandaarden ligt in 2024 op 5 standaarden. Nu de afdeling Datastandaarden op sterkte is, verwachten we op deze projecten een versnelling te kunnen realiseren. 

1. Digitale inkomensverklaring

In 2024 starten we met de landelijke uitrol van de Digitale Inkomensverklaring (DIV). Woningcorporaties en woonruimteverdelers moeten een aantal stappen doorlopen voordat zij live kunnen gaan met het digitaal delen van inkomensgegevens. Het is belangrijk dat de uitrol en voorbereiding daarop zorgvuldig gebeurt. 

De pilotregio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam hebben al ruime ervaring opgedaan met het digitaal delen van inkomensgegevens. Binnenkort schakelen zij over op het gebruik van het BSN-koppelvlak, dit zal ook de basis zijn voor de landelijke uitrol. De ervaringen en inzichten van de pilotregio’s gebruikt Aedes om corporaties te ondersteunen met een implementatie-aanpak en modeldocumenten. Deze komen in de loop van dit jaar beschikbaar. 

2. VERA

VERA, oftewel Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur,​ is de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector. Corporaties en leveranciers beheren en ontwikkelen de standaard samen. De VERA-standaard is in 2023 overgedragen aan Aedes Datastandaarden. We zetten volop in op het verder ontwikkelen van de VERA-standaard. In het eerste kwartaal volgt de lancering van VERA online, waar alles over de VERA-standaard te vinden is, inclusief referentiedata, koppelingen en de beveiliging. Daarnaast wordt de huidige versie van de VERA-standaard (4.1) ge-update, zodat het eenduidig uitwisselen van de juiste informatie nog makkelijker wordt.

3. DICO-standaard

Om het gebruik van de DICO-standaard te stimuleren zijn we gestart met een werkgroep van corporaties. Samen met de werkgroep gaan we interventies bedenken en uitvoeren die de sector helpen om de stap naar de DICO-standaard te maken. Daarbij helpen we corporaties om het dagelijks onderhoudsproces aan te passen aan de DICO-standaard. We doen dit alles samen met de Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek, de beheerder van de DICO-standaard. 

4. Aedes ILS

Welke vastgoedinformatie is relevant voor het digitaliseren van vastgoed en digitaal vastgoedbeheer? Met de Aedes ILS specificeer je welke data nodig is, zowel wanneer je een nieuwbouw pand in beheer neemt, als wanneer je bestaand vastgoed wilt digitaliseren. Met de Aedes ILS verduidelijk je aan ketenpartners in welk formaat, op welk detail niveau, en op basis van welke standaarden deze data aangeleverd moet worden. In 2024 werken wij toe naar de Aedes ILS 3.0, waarbij wij door goede samenwerking met ketenpartners het gebruiksgemak voor woningcorporaties centraal stellen.

5. Referentie GrootboekSchema

Begin 2024 is versie 3.6 van Referentie GrootboekSchema (RGS) uitgebracht. We werken nu hard aan versie 3.7, waarin de RGS beheer- en expertgroep samen een voorstel tot een uniforme jaarrekening voor woningcorporaties introduceren. Daarnaast moeten vanaf 2025 ‘grote organisaties’ hun financiële rapportages verplicht via SBR aanleveren. Dit heeft een impact op alle corporaties, omdat ze allemaal als groot zullen worden gezien. Daarom staat 2024 in het teken van de aanpassing van RGS om corporaties klaar te maken voor deze nieuwe verplichting. Dit doen wij onder andere door nieuwe enthousiaste mensen te betrekken in onze RGS beheer- en expertgroep.

Projectkeuze

De keuze voor deze projecten wordt gemaakt in samenwerking met diverse werkgroepen van Aedes-leden. Op de achtergrond kunnen er nog andere projecten spelen, maar de focus ligt vooralsnog op deze 5 projecten. 

Heb je vragen over deze projecten?

Softwareleveranciers kunnen vragen stellen via [email protected].