Betaalbare woningen voor een- en tweepersoons huishoudens

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Door het hele land is er een tekort aan betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor de Limburgse corporatie Wonen-Zuid en de Brabantse corporatie Area reden om de markt uit te dagen met betaalbare oplossingen te komen.

Projectadviseur Ingrid Storms van Wonen-Zuid: ‘Met een challenge willen wij, in totaal tien corporaties, samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen de markt uitdagen om te komen met betaalbare nieuwbouwconcepten voor een- en tweepersoonshuishoudens. We hopen straks kwalitatief goede woningen te kunnen bouwen, tegen een lagere prijs.’

Challenge

Esti (Ecosystem Thinking Institute) helpt de corporaties bij de voorbereiding van de challenge. Storms: ‘Esti heeft al ervaring opgedaan met innovatieve challenges, bijvoorbeeld met de WarmteWissel en de Isolatieuitdaging. Hierdoor heeft Esti een breed netwerk van mogelijke aanbieders, waarvan we gebruik kunnen maken. Net als van de aanbieders die meedoen aan De Bouwstroom.'

De challenge verkeert nu nog in een voorbereidende fase: het ontwikkelen van een digitaal platform en de formulering van een heldere vraagomschrijving om straks appels met appels te kunnen vergelijken.

Nieuwe, slimme concepten

De samenwerkende corporaties zijn op zoek naar aanbieders van nieuwe, slimme concepten. Dit kunnen zowel traditionele bouwbedrijven zijn, maar ook aanbieders van deeloplossingen. Samen met andere aanbieders kunnen zij  een consortium vormen en zo een compleet concept aanbieden. ‘We hopen dat juist ook dit soort (kleinere) bedrijven voor de oplossing gaan zorgen. Veel aannemers hebben het momenteel erg druk en zijn daardoor te weinig bezig met vernieuwende concepten’, aldus Ingrid Storms.

Inspiratiesessie

De challenge gaat in januari 2021 van start en in februari 2021 staat een inspiratiesessie op het programma. Deze sessie is deels bedoeld om aanbieders van deeloplossingen met elkaar in contact te brengen.

Na een finale gaan de corporaties het winnende concept op kleine schaal uitvoeren. Een proef, want op papier kan alles er perfect uitzien, maar de praktijk is soms weerbarstig. ’Als de proef zo goed verloopt als wij hopen … laten we het dan zo groot mogelijk uitzetten. Want in heel Nederland zoeken veel een- en tweepersoonshuishoudens naar een betaalbare woning.’

Schematische weergave van planning Esti

Betrokken corporaties

Bij de challenge zijn nu tien corporaties betrokken. Dit zijn kartrekkers Wonen-Zuid en Area en de zogenoemde supporters Alwel, Wonen-Limburg, Zayaz, Tiwos, ZoWonen, Maasvallei, Antares en Domijn. Storms verwacht dat als de challenge openbaar gaat er ook andere corporaties geïnteresseerd zijn. Zij kunnen zich dan aansluiten als ‘vriend van’. Hierin geïnteresseerde corporaties kunnen contact opnemen met Ingrid Storms van Wonen-Zuid.

Het programma De Bouwstroom is een initiatief van het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes. Het doel van dit programma is corporaties – en partners in de bouwketen – stimuleren anders te gaan werken om nieuwbouw sneller, innovatiever en vaak goedkoper te realiseren. De challenge past goed in dit programma en daarom ondersteunt Aedes deze challenge financieel en is ook betrokken bij de organisatie.

Lees meer over