Routeplanner nieuwe privacywetgeving voor woningcorporaties

Ook woningcorporaties moeten zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. Wat betekent deze nieuwe wet voor corporaties en welke maatregelen moeten zij nemen? Ter ondersteuning bij deze voorbereiding ontwikkelde Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

De Routeplanner geeft inzicht in de belangrijkste wettelijke verplichtingen en legt concreet uit welke maatregelen een corporatie moet nemen om aan die verplichtingen te voldoen. Het instrument bestaat uit verschillende documenten, die los van elkaar zijn te gebruiken.

Stapsgewijze digitale introductie

In deze deels doorklikbare infographic vindt u een stapsgewijze introductie op het gebruik van de Routeplanner.

De Routeplanner is een onderdeel van de activiteiten van de coalitie Digitalisering en informatisering. 

Aanvulling AVG-routeplanner bij Bouw, Renovatie en Onderhoud

Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland lanceerden in 2019 een aanvulling op de Aedes AVG-routeplanner van november 2017. Deze aanvulling gaat over de persoonsgegevensdeling bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Deze aanvulling vervangt het oude document uit begin 2017.

In het document vindt u een beknopt en duidelijk overzicht van de rolverdeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker bij Bouw, Renovatie en Onderhoud. Inclusief de verantwoordelijkheden die bij deze rollen horen. U vindt in het document ook diverse praktijkvoorbeelden waarin deze rolverdeling duidelijk wordt uitgelegd. Let er wel op dat niet alle mogelijke praktijksituaties zijn gedekt. Kijk dus altijd welke rol uw organisatie in uw situatie heeft.

Samenstelling document

Dit document is opgesteld met de kennis van verschillende privacy-experts van woningcorporaties en met expertise vanuit Bouwend Nederland en Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Aedes faciliteerde het ontstaan van dit document en ziet het als product van kennisdeling in de sector en samenwerking met andere sectororganisaties.

Aanvragen Routeplanner

De AVG Routeplanner voor woningcorporaties is via mail aan te vragen bij Jacqueline van Rossum, secretaresse afdeling Sectorontwikkeling en professionalisering, [email protected].

Inhoud niet delen zonder schriftelijke toestemming

De AVG-routeplanner en aanvullende documenten stelt Aedes gratis beschikbaar voor haar leden en andere relaties. Wilt u ook gebruikmaken van deze routeplanner of een van de aanvullende documenten maar bent u geen lid? Vraag dan altijd uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan Aedes. Dit geldt ook als u wel lid bent en de inhoud van het document verder wilt verspreiden.

De betrokken partijen bij het opstellen van dit document zijn niet wettelijk aansprakelijk als u op basis van de AVG-routeplanner een bepaald besluit neemt.

Presentaties Aedes-kennisbijeenkomst​

De presentaties van de Aedes-kennisbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy van 14 november 2017 zijn hieronder te downloaden.