Europese Commissie publiceert langverwachte renovatiegolf

Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Commissie publiceerde op woensdag 14 oktober 2020 haar strategie voor een renovatiegolf. Met tal van maatregelen en fondsen wil zij het percentage renovaties aan gebouwen en woningen in de Europese Unie verdubbelen.

Deze strategie is de pijler van het Europese Klimaatplan: de European Green Deal. Het is ook cruciaal voor het economisch herstel, want het renoveren en verduurzamen kan 160.000 extra banen in de bouwsector opleveren.

In de renovatiegolf is speciale aandacht voor de sociale huursector. De Europese Commissie wil de investeringen in woningrenovatie niet ten koste laten gaan van de betaalbaarheid van woningen. Bovendien komt er een initiatief voor Europese betaalbaalbare huisvesting waarin honderd voorbeeldwijken in een proeftuinomgeving worden gerenoveerd.

Maatregelen Klimaatakkoord

De strategie bevat geen wet- of regelgeving, maar de Europese Commissie zet een aantal van de aangekondigde maatregelen volgend jaar wel om in wetgevingsvoorstellen.

Zo staat een herziening van de Energie Prestatie van Gebouwen Richtlijn (EPBD) gepland voor 2021. Er komt dan ook een voorstel voor minimale energieprestatienormen. Aedes volgt dit kritisch en vindt dat zulke normen niet de overeengekomen aanpak van het Klimaatakkoord mogen doorkruisen of leiden tot extra administratieve lasten.

Juist nu woningen verduurzamen

In de renovatiegolf staan diverse fondsen genoemd. De belangrijkste hiervan is de Recovery and Resilience Facility uit het Europees herstelplan. Nederland krijgt 5,6 miljard euro uit dit fonds. De Europese Commissie vraagt lidstaten om een deel hiervan in te zetten voor het verduurzamen van woningen.

Corporaties investeren veel in verduurzaming van hun woningen. De kosten berekenen ze vaak niet (volledig) door aan de huurders. De investeringen zijn niet rendabel en er is onvoldoende geld om nog sneller te kunnen verduurzamen, blijkt uit recent onderzoek van drie ministeries en Aedes.

Aedes vindt dat het kabinet de kans moet grijpen om het geld van het Europese herstelfonds in te zetten op het verduurzamen van woningen. Naast het behalen van de klimaatdoelen, is dit goed voor de economie en werkgelegenheid. Nederland kan zich zo op een groene manier uit dit crisis investeren.