Aedes: opzeggen overeenkomsten door Belastingdienst mag geen onzekerheid creëren voor corporaties

Nieuws Nieuws · 9 november 2022
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

De Belastingdienst heeft aangekondigd de vaststellingsovereenkomsten (VSO 2 en 2a) met woningcorporaties met ingang van 2023 op te zeggen. Aedes betreurt deze stap: corporaties zijn gebaat bij duidelijkheid over hun fiscale behandeling. Extra fiscale druk zet onvermijdelijk de investeringen die ze afgesproken hebben onder druk.

Vaststellingsovereenkomsten VSO 2 en 2a

De Belastingdienst sluit met belastingplichtigen zogeheten vaststellingsovereenkomsten. Daarin worden afspraken gemaakt over de toepassing van belastingregels, zodat onduidelijkheid en geschillen voorkomen worden. Sinds 2008 betalen corporaties vennootschapsbelasting over al hun activiteiten. Daarover sloten veel corporaties met de Belastingdienst vaststellingsovereenkomst VSO 2 af. In 2012 volgde VSO 2a, specifiek voor zorgcorporaties.

Opzegging door Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangekondigd beide overeenkomsten met individuele woningcorporaties per 1 januari 2023 op te zeggen. Aedes betreurt de opzegging, aangezien die tot minder duidelijkheid over de toepassing van fiscale regels kan leiden. Op aandringen van Aedes is er wel een overgangsregeling getroffen voor het meest gebruikte onderdeel van de VSO: de gemengde projectenregeling. 

Fiscaal overleg met Belastingdienst en BZK

Aedes vindt het belangrijk dat er voor corporaties duidelijkheid over fiscale kwesties blijft bestaan. Daarom komt er een structureel fiscaal overleg van Aedes en corporaties met de Belastingdienst. Op initiatief van Aedes wordt daar ook het ministerie van BZK bij betrokken. Er ligt immers een directe relatie met de Nationale Prestatieafspraken die corporaties maakten. Daarin is afgesproken dat de fiscale druk voor corporaties niet toe mag nemen, aangezien de afgesproken investeringen dan onder druk komen te staan.

Juiste fiscale behandeling

Duidelijkheid creëren over de toepassing van de huidige regels is de ene kant van het verhaal. Daarnaast blijft Aedes pleiten voor een fiscale behandeling van woningcorporaties die beter past bij hun karakter van maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Wat Aedes betreft hoort winstbelasting daar principieel niet bij.