De Jonge gaat OOB-status van woningcorporaties aanpassen

Nieuws Nieuws · 21 juli 2023
Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Demissionair minister De Jonge schrijft de Tweede Kamer dat hij de status van Organisatie van Openbaar Belang  (OOB) voor corporaties gaat aanpassen. Aanleiding is een onderzoek van Aedes en VTW en het disproportionele effect van de strengere accountantscontrole voor corporaties vanwege de OOB-status.

De minister stelt voor om de grens van de OOB-status te verhogen van 5.000 gewogen verhuureenheden (vhe) naar 10.000. Ook wil De Jonge met onder meer Aedes onderzoeken of er een beter criterium is dan het aantal vhe. 

Aedes zet zich al geruime tijd in voor aanpassing en is blij dat de minister de OOB-status nu daadwerkelijk aan gaat passen, al denken we dat een nog hogere grens van verhuureenheden en zelfs afschaffing ook mogelijk is, zonder dat er problemen ontstaan. Er zijn voldoende waarborgen in de wet en sectorregelgeving opgenomen om dat te voorkomen. Het is wel zaak dat de aanpassing ook daadwerkelijk kan worden doorgezet nu het kabinet demissionair is. Voor zover nu bekend is het streven om de aanpassing te laten ingaan vanaf boekjaar 2024, dus bij controle jaarrekening in 2025.

Achtergrond

Sinds 2020 hebben corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden (vhe) de OOB-status. Ruim 140 corporaties hebben daardoor te maken met een strenger controleregime van de accountant. Bij de invoering van de OOB-status hadden Aedes en VTW al vraagtekens bij de meerwaarde voor corporaties. Het onderzoek van Aedes en VTW bevestigde dit beeld: de OOB-status heeft de interne en externe controle niet verbeterd.

Kijk ook eens bij