Verplichting inmeten gebruikersoppervlakte conform NEN 2580 uitgesteld

Nieuws Nieuws · 10 augustus 2021

De deadline wordt met 1 jaar doorgeschoven naar 31 december 2023. Dit betekent dat er nog een jaar langer volgens de oude methodiek uit het Handboek Marktwaardering gerekend kan worden. 

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen gebaseerd op de marktwaarde in verhuurde staat. Een onderdeel voor die waardebepaling is de oppervlakte van het vastgoed. De verplichting voor woningcorporaties om de gebruikersoppervlakte volgens meetinstructie -afgeleid van de Nederlandse norm voor oppervlaktebepaling NEN 2580- te bepalen, verschuift van 2021 naar 2022.

Op aandringen van Aedes en ingegeven door de huidige corona situatie adviseert de klankbordgroep marktwaardering de verplichting door te schuiven naar 2022. Dit standpunt van de klankbordgroep wordt overgenomen in het nieuwe handboek marktwaardering, waarover door BZK na het zomerreces formeel zal worden besloten. Dit jaartal komt ook in het Handboek Marktwaardering te staan. Naar verwachting wordt deze in oktober gepubliceerd.  

Samenwerken met gemeenten

Hiermee krijgen corporaties nog meer tijd om samen te werken met gemeenten. Dat kan kosten besparen en levert een betere afstemming op door eenduidige cijfers. Aedes roept gemeenten en corporaties op hierover afspraken te maken, voordat de cijfers worden gebruikt voor een taxatie.

De eerdere verplichting was al verschoven van 2019 naar 2021 om zo de samenwerking tussen corporaties en gemeenten meer ruimte te geven.