Aedes wil gecoördineerde aanpak funderingsschade

Nieuws Nieuws · 9 november 2023
Expert
Frank Wilschut
Secretaris van het MKW-platform en belangenbehartiger

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor de risico’s van onder andere funderingsschade voor de waarde van woningen. Woningcorporaties en particuliere huiseigenaren moeten zich bewust zijn van de risico’s. Zij dragen nu alle kosten voor herstel. Dat moet anders, vindt Aedes.  

Maar liefst 1 miljoen huur- en koopwoningen lopen een aanzienlijk risico op funderingsschade in de komende 30 jaar, zegt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Voor een kwart miljoen woningen zijn de problemen nu al urgent. De schade kan volgens het KCAF oplopen tot circa 60 miljard euro in 2050.

Nu ingrijpen is schade voorkomen

Een coalitie van Vereniging Eigen Huis, NVB, Verbond van Verzekeraars, het kenniscentrum KCAF en Aedes pleiten daarom voor een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen. Om schade te voorkomen, te werken aan herstel en financiering van schade te regelen.

Volgens de coalitie is er inmiddels wel aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaken aan de funderingen van Nederlandse woningen.

Eerlijke verdeling herstelkosten

Momenteel draaien corporaties en particuliere woningeigenaren volledig op voor de risico’s en de vaak hoge herstelkosten. Terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken van de funderingsschade, zoals een bewust laag grondwaterpeil en verdroging en bodemdaling door klimaatverandering.

Gelukkig nam eind oktober de Tweede Kamer een motie aan die vraagt om een eerlijke verdeling van de herstelkosten van funderingsschade. Gemeenten en waterschappen nemen dan ook een deel van de herstelkosten voor hun rekening.