Verplichte certificering onderhoud gasinstallaties per 2023

Nieuws Nieuws · 20 januari 2022
Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Wie onderhoud laat verrichten aan een gebouwgebonden verbrandingstoestel, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen mag vanaf 1 januari 2023 die werkzaamheden alleen laten verrichten door een bedrijf dat daarvoor is gecertificeerd.

Heeft jouw corporatie gebouwgebonden verbrandingstoestellen, werkzaam op gas dat bestaat uit koolstofverbindingen? Vanaf volgend jaar mag je het onderhoud aan deze installaties alleen laten verrichten door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Het certificaat moet zijn afgegeven door een instelling die is aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken. Met dit certificaat kan een bedrijf aantonen dat het de werkzaamheden uitvoert volgens de kwaliteitseisen uit het certificatieschema, zoals vermeld in Stb 2020, 348, 25 september 2020, gewijzigd in Stb 2021-555, 11 november 2021.

Deze verplichting heeft gevolgen voor je inkoopbeleid vanaf 2023. Je corporatie kan zich daar nu al op voorbereiden.