Voorlichtingsfilmpjes over vocht en schimmel

Haagse woningcorporaties hebben samen met de GGD Haaglanden een aantal voorlichtingsfilmpjes gemaakt om vocht en schimmels te herkennen inclusief tips om er wat aan te doen. De filmpjes staan op de webpagina over vocht en schimmels.

Sinds begin dit jaar besteden corporaties en GGD in Den Haag  daar aandacht aan. Klachten van huurders waren in Den Haag aanleiding voor corporaties, GGD, huurders en gemeente om de krachten te bundelen. Dat is door Aedes ondersteund met de handreiking Aanpak van vochtproblemen in woningen.

De handreiking bestaat uit een stappenplan en checklist die corporaties helpen bij een gestructureerde aanpak van schimmels. Deze handreiking kwam tot stand dankzij de actieve inbreng van huurders van Vestia en medewerkers van corporaties Vestia, Havensteder, Haag Wonen en de Alliantie. Ook de Woonbond en GGD Haaglanden droegen bij aan de totstandkoming.  

GGD Nederland en Aedes willen aandacht voor preventie van vochthinder in huurwoningen. Daartoe is een voorlichtingsproject met de corporaties in de provincie Overijssel voorgesteld.

Download