Aedes en Woonbond voor vereenvoudiging huurtoeslag

Nieuws Nieuws · 9 april 2024
Experts
Bob Witjes
Belangenbehartiger
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Huurtoeslag wacht op behandeling in de Tweede Kamer. Aedes en de Woonbond dringen er met een brief aan de Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel spoedig te behandelen. Het wetsvoorstel moet voor 1 juli door beide Kamers behandeld en aangenomen worden om tijdig in werking te kunnen treden. Dit is van groot belang zodat er duidelijkheid komt voor huurders.

De belangrijkste punten van Aedes en de Woonbond wat betreft de vereenvoudiging van de huurtoeslag zijn: 

  • Het schrappen van de liberalisatiegrens als harde grens voor huurtoeslag is een goede maatregel. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand met een huur nét boven de liberalisatiegrens helemaal geen huurtoeslag meer krijgt.
  • Het omlaag brengen van de leeftijdsgrens naar 21 jaar is nodig en maakt dat meer jongeren ondersteuning krijgen.
  • Zorgelijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn het verhogen van de eigen bijdrage en het schrappen van de vergoeding voor servicekosten. 
  • Het kabinet heeft het voornemen de eigen bijdrage de komende jaren te verhogen. Onder meer om de wet betaalbare huur en de wet regie op de volkshuisvesting te bekostigen. Aedes en de Woonbond vinden dit principieel onjuist
  • Ook vallen servicekosten niet langer onder de huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor licht in gemeenschappelijke ruimtes of een huismeester. Hoewel Aedes en Woonbond snappen dat dit een vereenvoudiging is, zorgt het dat sommige huurders – met name in appartementen - er financieel op achteruit gaan. Soms een paar euro maar het kan oplopen tot 48 euro per maand.

Behoud huurtoeslag

Diverse politieke partijen lijken nog steeds van plan om de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dit baart Aedes en Woonbond veel zorgen. De huurtoeslag is in de kern een goed werkend systeem, waardoor toeslagen terecht komen bij de huurders die deze het hardst nodig hebben. Bij een kostenneutraal alternatief gaan veel mensen er op achteruit. Als de politiek dit wil voorkomen, kost dat jaarlijks vele miljarden euro’s extra en is het niet meer kostenneutraal. Deze extra inkomensondersteuning is immers per definitie minder gericht dan de huurtoeslag.