Aedes juicht meer transparantie bij huurwoningen in vrije sector toe

Nieuws Nieuws · 13 oktober 2022
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Potentiële huurders van een woning in de vrije sector krijgen voortaan duidelijker informatie over de woning voordat ze een huurcontract tekenen. Dit spraken IVBN, Vastgoedbelang en Aedes af in een convenant met minister De Jonge (Wonen), dat op 13 oktober 2022 is ondertekend. Woningzoekenden kunnen hierdoor een betere afweging maken of een woning voor hen geschikt is en de gevraagde huurprijs waard is.

Het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen werd ondertekend door de vertegenwoordigers van verschillende groepen verhuurders: institutionele beleggers (IVBN), particuliere verhuurders (Vastgoedbelang) en woningcorporaties (Aedes). Hierin is de ambitie vastgelegd dat alle verhuurders de afgesproken woninginformatie gaan vermelden in advertenties. Ze gaan hun leden stimuleren en ondersteunen en maken afspraken met verhuurplatforms. De Woonbond ondersteunt als vertegenwoordiger van huurders het convenant.

Meer en duidelijkere informatie in woningadvertenties

Afgesproken is welke informatie in ieder geval in een advertentie moet staan: huurprijs, servicekosten,  oppervlakte, energielabel, inkomenseisen, borg, jaarlijkse huurprijsstijging, huurperiode en het type contract. Ook moeten verhuurders voortaan aangeven of een woning volgens het woningwaarderingsstelsel voldoende punten heeft om als vrije sectorwoning verhuurd te mogen worden. Transparantie hierover kan onenigheid over de huurprijs tussen huurder en verhuurder later voorkomen.  

Martin van Rijn (Aedes), Judith Norbart-ten Hoor (IVBN), Hugo de Jongen (Minister VRO) en Jack de Vries (VastgoedBelang) houden een getekend convenant vast

Van links naar rechts: Martin van Rijn (Aedes), Judith Norbart-ten Hoor (IVBN), Hugo de Jonge (minister VRO) en Jack de Vries (VastgoedBelang).

Aedes: meer transparantie helpt woningzoekenden

Aedes juicht de grotere transparantie toe: het geeft potentiële huurders van vrije sector huurwoningen (niet-DAEB bij corporaties) meer duidelijkheid en ze kunnen beter beoordelen of een huurprijs redelijk is. Met name de duidelijkheid of een woning voldoende WWS-punten heeft is een goede stap: nu gaan huurders vaak ongemerkt akkoord terwijl dat niet het geval is. Aedes ondersteunt haar leden bij de implementatie.

Goede stap in regulering middensegment huur

Wat Aedes betreft is het convenant een goede stap in de regulering van het middensegment van de huursector. Daarbij horen ook eerder aangekondigde maatregelen als het toepassen van het WWS op meer woningen in het middensegment en het uitbreiden van de mogelijkheden van woningcorporaties om middenhuurwoningen te bouwen. Ook die zijn nodig om het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.