Geef zekerheid op woningmarkt: behandel de Wet betaalbare huur

Nieuws Nieuws · 6 februari 2024
Expert
Job Borggreve
Belangenbehartiger

Deze week ligt het wetsvoorstel betaalbare huur voor in uw procedurevergadering. Dit wetsvoorstel zorgt voor een betere bescherming van huurders en is een wet die de samenleving hard nodig heeft. Daarom vragen wij samen met VNG, G4, CNV Jongeren, Woonbond, G40, FNV, Aob en LSVb om deze week het besluit te nemen de Wet betaalbare huur in behandeling te nemen.

Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan meer zekerheid op de woningmarkt. Zekerheid om te kunnen investeren in nieuwe woningen, vooruit te kunnen plannen én te kunnen wonen in een betaalbaar huis vlakbij je werk. De Wet betaalbare huur zien wij als één van de bouwstenen in de totale aanpak voor meer bestaanszekerheid voor huurders, meer doorstroming en leefbare steden. Deze wet zorgt ervoor dat de huren in de toekomst ook echt betaalbaar blijven.

Zonder enige vorm van huurprijsregulering is er voor veel Nederlanders met doodgewone beroepen geen plek meer in de steden en omliggende gemeenten. Dit is een probleem in het hele land, van Leeuwarden tot Breda en van Amsterdam tot Maastricht. Er is in veel steden een tekort aan agenten, leraren en verpleegkundigen. Zij moeten in de steden kunnen wonen, nabij hun werk, maar kunnen daar nu geen betaalbare woning vinden. Recent onderzoek van de UvA en de HvA laat de gevolgen voor leerkrachten overtuigend zien wanneer zij geen woningen meer kunnen vinden. Ook willen wij niet dat onze ouderen in de stad geen zorg meer kunnen krijgen, omdat verplegers van te ver moeten komen. 

(tekst gaat verder onder video)

Een onderwijzer zoekt woonruimte dichtbij school

Tienduizenden, veelal jonge mensen ondervinden de laatste jaren wat er gebeurt als we de woningmarkt te vrij laten: 75.000 betaalbare woningen, soms zelfs voormalige sociale huurwoningen, zijn gekocht om deze duur te verhuren. Als een deel van deze woningen verkocht worden, dan biedt dat nieuwe kansen voor koopstarters. Het Kadaster meldde vorige week dat een stijgend aantal huurhuizen weer beschikbaar komt voor hen. En tevens laten deze cijfers zien dat er per saldo zelfs een toename van huurwoningen te zien is .

Het wetsvoorstel is een gebalanceerd evenwicht tussen een fatsoenlijk rendement voor beleggers en betaalbaarheid voor huurders. Wij vragen u dit voorstel nu in behandeling te nemen. Controversieel verklaren en vervolgens 2 tot 3 jaar wachten op een nieuw voorstel helpt de woningmarkt niet. Dit voorstel daarentegen biedt middeninkomens perspectief in hun zoektocht naar een passende betaalbare huurwoning. Verhuurders krijgen duidelijkheid bij het realiseren van nieuwe woningen en het voorkomt daarmee dat de bouw van middenhuur stil valt.