Hoe om te gaan met specifiek maatwerk in 2022

Nieuws Nieuws · 30 maart 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Hoe ga je als corporatie om met maatwerk voor huurders? Er gelden in 2022, anders dan voorgaande jaren, geen wettelijke afspraken voor het specifiek maatwerk, dat corporaties moeten bieden aan de huurders. Wel hebben zowel Aedes als de Woonbond de Actieagenda Wonen onderschreven, waarin voortzetting van het specifiek maatwerk is opgenomen. Hoe kunnen corporaties dit in 2022 vormgeven?

Corporaties maken eigen beleid

De corporatie bepaalt zelf of en hoe ze maatwerk wil leveren aan huishoudens met een relatief laag inkomen en een hoge huur. Veel corporaties bieden verschillende vormen van maatwerk aan deze huurders. Hierbij hoeft niet altijd sprake te zijn van huurbevriezing of huurverlaging.

Aedes adviseert wel dit maatwerk te bespreken met de huurdersorganisatie en eventueel ook met de gemeente. Veel gemeenten bieden immers aanvullende regelingen voor mensen met financiële problemen.

Kijk ook eens bij

Mogelijke invulling specifiek maatwerk

Specifiek maatwerk kun je vormgeven door de Wet Eenmalige huurverlaging, die in 2021 van kracht was, voort te zetten. Dit kan er dan als volgt uitzien:

Type huishouden Inkomen tot Huurverlaging naar
Eenpersoons tot AOW ≤ € 24.075 € 633,25
Eenpersoons ouderenhuishouden ≤ € 23.975 € 633,25
Tweepersoons tot AOW ≤ € 32.675 € 633,25
Tweepersoons van wie ten minste 1 persoon AOW ≤ € 32.550 € 633,25
Meerpersoons tot AOW ≤ 32.675 € 678,66
Meerpersoons van wie ten minste 1 persoon AOW ≤ 32.550 € 678,66

Bijvoorbeeld: een eenpersoonshuishouden van 35 jaar met een inkomen € 23.000 en een huur van €700 euro zou in dit voorbeeld in aanmerking komen voor een huurverlaging naar € 633,25.

Corporaties kunnen dit jaar, anders dan in 2021, geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Denkt iemand in aanmerking te komen voor een eventuele huurverlaging, dan moet diegene dat zelf bij de corporatie aanvragen. Een voorwaarde kan zijn dat het huishouden van de aanvrager in ten minste de laatste 6 maanden vóór het verzoek een inkomen had onder de inkomensgrens uit de tabel. Bij de aanvraag moet de huurder het volgende meesturen:

  • informatie over de inkomenssituatie (bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsgegevens)
  • een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden

Tijdelijk of structureel maatwerk

De corporatie kan aangeven dat het specifiek maatwerk tijdelijk of structureel is. Via de Wet Tijdelijke huurkorting is het mogelijk om een tijdelijke huurkorting te geven voor een periode van minimaal 1 maand tot maximaal 3 jaar.

Na afloop van de tijdelijke periode kan de corporatie eventueel toetsen of het huishouden nog steeds in aanmerking komt voor specifiek maatwerk en kan ze de huurverlaging structureel maken.

Kijk ook eens bij

Let op!

In 2021 zijn de huren per 1 juli bevroren. Daardoor zijn de aftoppingsgrenzen in 2022 niet gestegen ten opzichte van 2021. Wanneer corporaties bovenstaand maatwerk hanteren, kan dit betekenen dat huishoudens die vorig jaar een huurverlaging tot aan de aftoppingsgrens hebben gehad, nu een huurverhoging kunnen krijgen en daardoor een huur boven de aftoppingsgrens. Ze kunnen dan weer in aanmerking komen voor specifiek maatwerk. Corporaties kunnen dit voorkomen door de woningen die vorig jaar in huur zijn verlaagd tot de aftoppingsgrens, dit jaar geen huurverhoging te geven.