Huurverhoging in 2022 maximaal 2,3%

Nieuws Nieuws · 15 februari 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

De maximaal toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli 2022 is vastgesteld op 2,3%. Ook de maximaal toegestane huursomverhoging voor woningcorporaties dit jaar is 2,3%. Dit heeft minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laten weten aan de Tweede Kamer.

Met deze gematigde huurontwikkeling kunnen corporaties investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid, en houden we de huren tegelijk zo betaalbaar mogelijk
Martin van Rijn
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

De basis voor de maximale huurverhoging is het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Dit percentage bedroeg 2,3% en ligt daarmee een stuk lager dan de huidige inflatiecijfers.

Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Zo is in 2021 door de toenmalige minister besloten.

Huursomverhoging

Het gelijkstellen van de maximaal toegestane huurverhoging per woning aan de maximaal toegestane huursomverhoging, betekent dat corporaties minder mogelijkheden hebben om de huurverhoging te differentiëren tussen woningen. Ook kunnen ze huurders minder maatwerk te bieden, zonder dat dit leidt tot minder huurinkomsten. De mogelijkheid om lokaal een extra bandbreedte van maximaal 1% af te spreken boven op de huursom, komt hiermee ook te vervallen.

Aedes begrijpt de motivatie van de minister om de huurontwikkeling voor alle huurders gematigd te houden, maar vindt het jammer dat corporaties daardoor minder kunnen differentiëren en minder maatwerk kunnen bieden.

Kijk ook eens bij

Maximale huurverhoging

Het maximaal toegestane huurverhogingspercentage van 2,3% geldt voor de meeste zelfstandige sociale huurwoningen. Alleen voor huurwoningen met een huurprijs onder € 300 mag een verhuurder beslissen om de huurprijs met maximaal € 25 te verhogen.

Daarnaast kan een corporatie beslissen om voor huishoudens met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Deze huurverhoging kan, afhankelijk van het inkomen en de grootte van het huishouden, maximaal € 50 of € 100 bedragen.

Huurverhoging vrije sector

Het is opvallend dat voor zelfstandige woningen in de vrije sector een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1% geldt. In 2022 komt dat neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%. Daarmee kunnen huurders in de vrije sector woningen hogere huurverhoging krijgen dan huurders in sociale huurwoningen.

Huurbeleid komende jaren

Aedes is in gesprek met de Woonbond over het huurbeleid in de komende jaren. Dit is overigens in samenhang met de gesprekken die plaatsvinden met onder meer de minister over de totale volkshuisvestelijke opgaven in de komende periode.