Platform31: Zo bereik je huishoudens met een (laag) middeninkomen

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties mogen 20 procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de 38.035 euro. Dit zijn huishoudens die niet tot de kerndoelgroep van corporaties behoren, maar vaak wel moeite hebben met het vinden van een woning. Hoe kunnen corporaties zorgen dat deze huishoudens bij hen aankloppen en ook woningen krijgen toegewezen?

Platform31 ging op onderzoek uit en bundelde de verschillende manieren waarop corporaties dat aanpakken in het Inspiratieboek woningtoewijzing. Gesprekken met corporaties gaven Platform31 inzicht in de verschillende aanpakken. Maar de organisatie ontdekte ook enkele overkoepelende beren op de weg, die ervoor zorgen dat corporaties voorzichtig zijn in de toewijzing van huishoudens met een laag middeninkomen.

Zorg dat mensen die echt aangewezen zijn op sociale huur niet afhankelijk zijn van de 20 procent vrije ruimte. Verhoog daarom de inkomensgrenzen.
Aedes

Ruimte benutten

Niet alle corporaties bedienen deze huishoudens in hun sociale voorraad, maar Aedes hoort steeds vaker dat corporaties die ruimte wel willen benutten. Het is goed dat dat kan. Corporaties die de ruimte wel gebruiken, doen dat om grofweg drie redenen:

  • Het creëren van gemengde buurten;
  • Het bevorderen van doorstroming; 
  • Het helpen van de huishoudens met een (laag) middeninkomen, omdat er voor hen nauwelijks (huur/koop)woningen te vinden zijn.

De corporaties geven aan dat het nog niet zo makkelijk is om deze huishoudens te bereiken.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek komt Platform31 tot een aantal aanbevelingen:

  • Corporaties, durf te communiceren dat uitzonderingen mogelijk zijn. De kans lijkt klein dat de ruimte voor uitzonderingen overschreden wordt.
  • Corporaties, bedien je doelgroep en laat je niet tegenhouden door angst voor sancties van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
  • Rijk, verschaf meer duidelijkheid over wat er gebeurt als corporaties de vrije ruimte voor woningtoewijzing overschrijden. Dit kan in overleg met de Aw.
  • Rijk, bied de mogelijkheid om een overschrijding in een bepaald jaar te mogen compenseren in het opvolgende jaar, zoals bij de passendheidsnorm.
  • Aw, zorg dat corporaties weten wat de consequenties en mogelijke sancties zijn als ze de normen overschrijden.