Innovatieboost: leer van de beste corporatie-ideeën

Met de Innovatieboost ging Aedes vorig jaar op zoek naar vernieuwende ideeën voor de sector, de huurder en de corporatiemedewerker. Hoe staat het nu met de ideeën waarmee acht verschillende corporaties in de prijzen vielen? Met de paper over datascience staan er nu vier inspirerende whitepapers klaar, andere volgen.

Innovatieboost voor 7 ideeën

Of er vernieuwende initiatieven zijn in de corporatiesector? Nou, en of! Alle pitches stonden bol van enthousiasme om te vernieuwen. Gemeenschappelijk doel: werken bij corporaties makkelijker en vooral leuker maken. Deze energie en ervaring delen we de komende tijd graag met de hele sector via een reeks artikelen en whitepapers.

Zelfstandig wonen met domotica

We trappen af met Trivire. Wieteke Hassing, ketenregisseur Sociale Innovatie stuurde het project Domotica, van beschermd wonen naar een beschermd thuis in. Een samenwerking met het Leger des Heils en Swycs om zogenoemde kwetsbare mensen duurzaam zelfstandig te laten wonen, met meer kwaliteit van leven. Een pilot waarbij, dankzij domotica, twee cliënten van het Leger des Heils van beschermd wonen naar zelfstandig wonen worden begeleid.

Lees de whitepaper

BIEH: van wooncrisis naar woondroom

Corporatieprofessional Robert Eisema heeft een droom over een andere manier van wonen. Waarbij mensen meer regie hebben over hun eigen huis: hoe het er uitziet, hoe groot het is, waar het staat en wat ze ervoor betalen. Ze hoeven er ook geen jaren op te wachten. En het verhuist hun hele leven met ze mee, als ze dat willen. Een BIEH-huis is een droom, maar het is geen sprookje. Onderdelen van de droom bestaan al. Doel van zijn Innovatieboost whitepaper is om te inspireren om anders naar onze volkshuisvesting te kijken.

Lees de whitepaper

Beter voorspellen met de juiste gegevens: datascience bij woningcorporaties

'Datascience is op dit moment hét innovatieve vakgebied dat bij veel bedrijven en hun klanten meerwaarde biedt. Bij woningcorporaties zien we dat nog te weinig', vertelt Theo Pronk van 3B Wonen. 'Daarom dongen we mee naar de Innovatieboost voor de ontwikkeling van datascience.' Datascience kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de dienstverlening. Door gegevens over woningen en huurders die beschikbaar zijn op een slimme manier te combineren, wordt het gemakkelijker om beslissingen voor een groot deel geautomatiseerd te nemen, klanten efficiënter te bedienen, voorspellingen te doen, processen te verbeteren en gerichter medewerkers te werven.

Lees de whitepaper

Rob de Robot: hoe corporaties innoveren met Robotic Process Automation (RPA)

Woningcorporaties zijn steeds op zoek naar manieren om op een efficiënte manier hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Automatisering kan daar op allerlei manieren bij helpen. Dankzij RPA (robotic process automation) kan software verschillende (administratieve) processen overnemen. Dat zorgt ervoor dat die processen snel en foutloos verlopen. Bovendien biedt het medewerkers de mogelijkheid om ander, minder repeterend, werk te doen.
Marije de Vreeze van Vidomes, een van de acht corporaties in samenwerkingsverband van acht woningcorporaties A+, heeft tijdens de Innovatieboost het idee naar voren gebracht om gezamenlijke RPA-toepassingen te ontwikkelen. Met het golden ticket dat zij hiermee behaalden, zorgen ze dat er in de corporatiewereld meer kennis over RPA ontstaat. Dit whitepaper beschrijft de mogelijkheden van RPA en geeft een aantal voorbeelden van processen die bij verschillende woningcorporaties al door 'robots' worden uitgevoerd. 

Lees de whitepaper