Innovatiemeetups

Nieuws Nieuws
Experts
Kathalijne van den Brekel
Adviseur Mens & Organisatie
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

De corporatiesector is volop in beweging: we zien steeds meer innovatieve projecten en vernieuwende ideeën. Voor wie verder aan de slag wil met innovatie en vernieuwing en inspiratie zoekt, zijn er de Innovatiemeetups. De 4 sessies, #1: Verbeteren van klantprocessen, #2: Innoveren met lef en leiderschap, #3 Buiten de hokjes voor de huurders en #4 Bewust kiezen voor verandering zijn terug te kijken.

#4 Bewust kiezen voor verandering

Hoe pak je dat aan? Welke methoden zijn er? Wie heb je daarbij nodig en wat levert het op? Een terugblik in tekst en beeld.

Op de kruk deelde Janneke de Wagt haar ervaringen hoe ze bij Woonzorg Nederland op zoek waren naar een meer innovatieve en mensgerichte manier van werken. Inmiddels betekent dat er onder meer 7 scrumteams zijn. Hans Moerenhout vertelde dat Tiwos een stapje verder wilde gaan met persoonlijk leiderschap en het leveren van maatwerk. Nu werken ze met samensturende teams zonder hiërarchie tussen en in de teams. En hebben ze vanaf 1 januari 2023 zelfs geen managers meer.

Aan tafel ging Kathalijne van den Brekel verder in gesprek met Janneke, Hans, Luc Severijnen van Woonstichting 'thuis en Robin Hulsman van Eigen Haard én bestuurslid van Jong Aedes over het verbeteren van systemen & processen, keuzes rondom verandering, samensturende teams en lerende organisaties. Co-host Marc Van Liere zorgde voor leuke interactiemomenten met de kijkers. 

Een aantal tips van de sprekers: Be bold! Doe het niet alleen en neem de tijd voor een nieuwe manier van werken. Breng focus aan en zorg voor een concreet doel. Blijf daarbij (structureel) in de hele organisatie vertellen waarom je doet wat je doet. Mensen moeten het (gaan) snappen, anders haken ze af. En onthoud dat het niet gaat om de verandering zelf, maar om het zoeken naar verbeteringen waarbij leren belangrijker is dan het resultaat. En last but not least: ga op pad en begin (klein)!

#3 Buiten de hokjes voor de huurders

Woningcorporaties zijn er om huurders een goede en betaalbare woning te bieden. Het draait altijd om de huurder. Waar loop je tegenaan als je dat in de alledaagse praktijk centraal stelt?

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom vertelde over haar ervaringen met VanEiges in Helmond. Een samenwerking tussen professionals van de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, diverse maatschappelijke organisaties en politie. 'De andere manier van samenwerken tussen de professionals, daarin schuilt ons succes. We gaan uit van de kracht van de bewoners zelf en halen de schotten tussen de deelnemende organisaties weg.' vertelt Mirjam. 'Een geweldig innovatief idee kan mensen binden, verbinden en enthousiasmeren. Maar samen de stap maken van het innovatieve idee naar het creëren, het samen doen is niet eenvoudig. Het gaat niet vanzelf, zeker niet als het samenwerking binnen een complex netwerk van organisaties vraagt. Om de innovatie succesvol te maken is creativiteit in het innovatieproces nodig. En mensen die plezier beleven aan dat proces.’ 

Mohamed Acharki, directeur-bestuurder van Zayaz deelde zijn verhaal over de zoektocht naar een weg in de systeemwereld zodat we mensen zien en horen. 'Ofwel hoe kunnen we ‘waar wij van zijn’ voorop stellen in plaats van beleid en regels? Het systeem is noodzakelijk en heeft ons ook ver gebracht. Maar soms slaat het door en raken mensen de dupe. Wat kun je doen? Wat vraagt dat van jouw leiderschap?' 

Jeroen Rous liet zien wat digitale sloten kunnen betekenen voor de samenwerking met onderhoudspartijen. Zij hoeven dankzij een app niet eerst sleutels op te halen, maar kunnen meteen aan de slag. 

De Innovatiemeetup #3 gemist? Bekijk hem hier nog terug:

#2: Innoveren met lef en leiderschap

Op 11 oktober schoven aan bij ons aan tafel Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud en Verduurzamen bij de Alliantie en Jeffrey Maarsman, manager co-creatie bij Ymere. Thema deze middag: Innoveren met lef en leiderschap.

Hoe kunnen we met beschikbare middelen voldoen aan onze toekomstige opgave? Welke rol speelt innovatie daarbij? Wat betekent dat voor je samenwerking met leveranciers? En, wat betekent innovatie voor je organisatiecultuur?

Hoe kom je als corporatie tot de stap naar datagedreven onderhoud? Welke nieuwe technieken zijn er, zoals satelliet data voor funderingsmonitoring, gerobotiseerde conditiemetingen met drones en camera-auto’s en sensoring bij cv ketels. Wat vraagt deze nieuwe technologie aan kennis en kunde van de huidige en toekomstige professional en hoe ga je daar als organisatie mee om?

De Innovatiemeetup #2 gemist? Bekijk hem hier nog terug:

Hoe ga je om met privacy bij het toepassen van nieuwe technologie? Deze vraag van een deelnemer werd na de uitzending nog behandeld.

#1: Verbeteren van klantprocessen

Donderdag 24 juni vond de eerste Innovatiemeetup plaats. Aan tafel in de studio gingen Ergin Borova en Kathalijne van den Brekel in gesprek met vier corporatieprofessionals. Allemaal delen ze innovatieve projecten gericht op het verbeteren van klantprocessen. Het gesprek werd gevolgd door ruim 130 deelnemers. Lilian van Zandbrink wist de middag mooi samen te vatten in onderstaande tekening.

Beeldverslag in tekening

Namens Woonzorg Nederland schoven Saskia Antvelink en Menno Busman aan. Hoe help je de organisatie digitaliseren vanuit het perspectief van de huurder? En hoe dragen Woonzorg TV en de Woonzorg Thuis App bij aan het vereenvoudigen van klantprocessen? 

Elke Germers vertelde over BREIN, haar afdeling bij deltaWonen. Hoe zet je IT, data, technologie, facilitaire diensten in als ‘slechts’ middelen om je bedoeling waar te maken? En hoe zorg je dat IT en Automatisering bijdragen aan je klantwaarde en dus niet primair aan het digitaal transformeren van de volkshuisvesting? Ronald de Lange bracht voor SSH Utrecht het woningverhuursysteem terug tot één handmatige handeling. Hoe richt je een single-point-service platform in zodat de huurder nog makkelijker een woning kan zoeken, vinden en betrekken? 

De Innovatiemeetup is ook online terug te kijken: Vernieuw je klantprocessen

Inspireren, leren en vernieuwen

De Innovatiemeetup is dé online plek waar inspireren, leren en vernieuwen bij elkaar komen. Stap uit het denkpatroon van alledag en ga de volgende werkdag in met verfrissende ideeën en nieuwe energie. Ergin Borova en Kathalijne van den Brekel ontvangen vernieuwers op grote en kleinere schaal uit de corporatiesector. Hoe hebben zij hun projecten aangepakt en hoe gaan ze verder met innovatie en vernieuwing in hun eigen organisatie?