Traineeship bij de verhuurder als springplank naar een baan

Nieuws Nieuws · 2 maart 2021

Rochdale wil een traineeship ontwikkelen voor eigen huurders. Deze inzending van de Amsterdamse woningcorporatie voor de Innovatieboost beloonde Aedes met een financieel duwtje in de rug. Henrike Klok en Gerda van der Straaten van Rochdale leggen het idee uit. Werken bij je verhuurder: hoe en waarom?

Het idee: huurders met een afstand tot de arbeidsmarkt komen een aantal maanden bij de corporatie werken om werkervaring op te doen. Zij krijgen persoonlijke begeleiding, en ontdekken hun talenten. Na drie tot vijf maanden bij Rochdale gaan ze door naar een van de partners.

In gesprek bij de koffieautomaat

Henrike Klok is Roerganger bij Rochdale. In die functie bepaalt ze mede de strategie van de corporatie en draagt eraan bij dat de corporatie waarmaakt wat ze zegt. 'Rochdale zet zich samen met partners in om buurten te versterken. Daarvoor moeten we inzetten op wonen, maar ook op werk, onderwijs en veiligheid. Eén van de sleutels is dus inkomen uit werk. Door te werken beseffen mensen dat zij van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen meedoen.’ Waarom zou je als corporatie ook aan de slag gaan met werk voor huurders? ‘Een deel van onze huurders heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan diverse redenen hebben: huurders zijn bijvoorbeeld  laaggeletterd, hebben geen startkwalificatie, of ze hebben grote financiële zorgen. Maar er zijn ook mensen bij die veel mantelzorg leveren of moeite hebben met solliciteren. Wij willen wonen en werk aan elkaar verbinden.’ De andere reden voor het idee is dat Rochdale graag in gesprek is met huurders en hen wil betrekken bij beleid en keuzes. En dat werkt beter bij de koffieautomaat dan aan de vergadertafel, verwacht Henrike. ‘Wij willen meer leren om vanuit de huurder te kijken. Collega’s zijn van de huurder is een ultieme vorm van huurdersparticipatie, zou je kunnen zeggen.’

Boost aan innovatie

Op dit moment werkt Rochdale een initiatief uit in Amsterdam-Noord, vertelt Senior adviseur Strategie Gerda van der Straaten. ‘We werken veel samen met sociale en zorgorganisaties om wijken te versterken. Nu betrekken we hen ook bij dit traineeship, zodat huurders na de maanden bij ons door kunnen bij een partnerorganisatie. Het zou heel mooi zijn als ook andere corporaties in Nederland hier ruimte voor hebben en we met elkaar verschillende werkervaringsplekken kunnen bieden. Dit kan ook in de vorm van een stage of kortlopend dienstverband.’

Eigen levensonderhoud

In coronatijd is lastig om iemand te laten starten, dus de komende maanden gebruikt Rochdale nog om het idee en de financiering goed uit te werken. Gerda: ‘Aedes waardeerde onze inzending voor de Innovatieboost en gaf ons een duwtje in de rug; een voucher van 2.500 euro waarmee we een bureau konden inschakelen om de mogelijkheden voor fondsenwerving op een rij te zetten. Ik verwacht dat we na de zomer kunnen starten, bijvoorbeeld met drie plekken. Huurders hebben al aangegeven dat ze graag willen. Het traineeship zal hun netwerk uitbreiden, ze krijgen referenties mee. Dat vormt een springplank naar een baan, waarmee de huurder in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien.’

Is uw corporatie geïnteresseerd in dit plan van Rochdale? Lees verder in de omschrijving van het project en neem voor meer informatie contact op met Gerda van der Straaten via 06-12385064 of [email protected].