Gemeenten kunnen gedragsaanwijzing opleggen aan huurders en kopers

Gemeenten kunnen voortaan een gedragsaanwijzing opleggen aan bewoners van huur- en koopwoningen. Dat staat in de Wet Aanpak Woonoverlast die per 1 juli 2017 in ging. Volgens Aedes een zeer welkome aanvulling in de aanpak van woonoverlast.

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Leeft de bewoner de gedragsaanwijzing niet na, dan volgt bijvoorbeeld een dwangsom. Dat moet de overlast voor de buurt verminderen.

Huurders en kopers

Een woningcorporatie kan, via het huurcontract, bij ernstige woonoverlast al langer een gedragsaanwijzing opleggen aan huurders van hun woningen (de huurrechtelijke gedragsaanwijzing). Soms gebeurt dat vrijwillig, soms met tussenkomst van de rechter. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten aan huurders en kopers een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing opleggen.

Daarvoor moet de gemeenteraad eerst een verordening aannemen waarin bijvoorbeeld staat in welke gevallen de burgemeester mag ingrijpen. Een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing kan pas worden ingezet als de overlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte manier kan worden tegengegaan. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en woningcorporaties goed met elkaar samenwerken en alle interventies afwegen.

Minder ontruimingen

Aedes vindt de bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing een goede aanvulling op de bestaande instrumenten om woonoverlast aan te pakken. Woningstichting Den Helder heeft er positieve ervaring mee en uit onderzoek onder 53 woningcorporaties komt dat zij het een bruikbaar middel vinden. De gemeente had eerder maar twee opties: de overlastgever een waarschuwing geven of de woning ontruimen. De eerste optie is licht en heeft vaak geen effect en de tweede optie is zwaar en verplaatst het probleem. Met de gedragsaanwijzing hebben gemeenten ook een extra mogelijkheid om overlast door verhuur via Airbnb aan te pakken.

Gedragsaanwijzing toepassen

Woningcorporaties die meer willen weten over het toepassen van de gedragsaanwijzing, kunnen daarvoor terecht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Onderzoeksbureau Regioplan schreef in opdracht van het CCV een rapport over de toepassing van gedragsaanwijzingen door corporaties.