Hoe gemeente en corporatie samen de leefbaarheid in wijk en stad vergroten

Corporaties en gemeenten kunnen samen veel bereiken op het gebied van leefbaarheid en sociale huisvesting. In Den Helder heeft men daar ervaring mee. In 20 jaar tijd is daar veel veranderd, mede door een constructieve samenwerking tussen beide partijen. 

De wijk Nieuw Den Helder was een naoorlogse wijk met voornamelijk sociale huurwoningen, waaronder veel galerij- en portiekflats. Er was veel agressie, criminaliteit en prostitutie. De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. Door de woningvoorraad in de wijk stevig te differentiëren en door de komst van nieuwe voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum, winkels en bibliotheek, staat de wijk weer volop in de belangstelling. ‘Door zulke ingrepen kan je de leefbaarheid van een totale wijk een boost geven,’ vertelt Robbert Waltmann, directeur van Woningstichting Den Helder.

Binnenstad is cruciaal

De gemeente en Woningstichting gingen ook samen aan de slag in de binnenstad. De nieuwe gemeentelijke visie op het stadshart uit 2008 vormde het vertrekpunt. Vele tientallen winkels, horeca en bedrijfspanden werden gesloopt om het stadshart te herstructureren tot een compacter winkelgebied en met een prominentere rol voor wonen. Een rol die normaliter niet tot de kerntaak van een corporatie behoort. ‘Een goede binnenstad is één van de cruciale factoren voor prettig wonen. Zij bepaalt het karakter van een stad en ook je geloof in een stad. Dit draagt weer bij aan de leefbaarheid. Daarom besloten wij in 2011 om als corporatie flink in de binnenstad te gaan investeren.’