‘Veerkracht is een belangrijke indicator in ons ondernemingsplan’

Expert
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Naast andere indicatoren speelt de veerkracht van wijken en buurten een belangrijke rol in de ondernemingsstrategie van Velison Wonen. ‘Corporaties zijn er niet alleen voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Wij spelen ook een rol in een veilige en prettige woonomgeving waar je je kinderen wilt opvoeden.’ 

Aan het woord is Eric van Kaam, directeur-bestuurder van Velison Wonen en bijna 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. ‘Draagvlak voor gemengde wijken, buurten en voorzieningen daar draait het om en daar gebruiken we sinds begin vorig jaar ook de veerkrachtenkaarten bij.’ Voor Van Kaam staat verder kijken, meer aandacht voor de sociale taken van corporaties, hoog op de agenda: ‘hoe gaat het met onze huurders, hebben ze dezelfde mogelijkheden en kansen, en hoe kunnen we de interactie tussen mensen betekenisvol(ler) maken?’ Onderwerpen die passen bij leefbare, veerkrachtige wijken; onderwerpen die in het ondernemingsplan van de corporatie veelvuldig terug komen. 

Gebiedsgericht werken

Daarnaast gebruikt Velison Wonen de kaarten ook als instrument om samenwerking te zoeken met gemeente(n), maatschappelijke organisaties en andere corporaties. Samen met deze partijen zijn prestatieafspraken gemaakt en wordt er gebiedsgericht gewerkt. Per wijk wordt gezamenlijk bekeken welke urgentie er in een wijk is en welke interventies daar eventueel nodig zijn. Het blijkt een effectieve manier om met meerdere partijen gecoördineerd aan de slag te gaan met de leefbaarheid en veerkracht van een wijk.

Meerjaren investering

Eind van dit jaar verwacht Van Kaam voor het eerst ‘het net op te halen’ Hoe kleuren de wijken en buurten, na ruim een jaar werken met de Veerkrachtkaarten? Welke interventies zijn (of worden nog) in gang gezet? En hoe verloopt de afstemming en samenwerking met de stakeholders? ‘Ons streven is om jaarlijks, met ons ondernemingsplan en -strategie in de hand, de veerkracht te meten en te bekijken hoe het met de buurten en wijken gaat.’ De score op veerkracht geeft ook weer verder richting aan het portefeuillebeleid en de uitwerking in complexstrategieën.
 
Velison Wonen deelde haar praktijk tijdens de inspiratiesessie Veerkrachtkaarten op 1 juli. De Veerkachtkaarten zijn exclusief voor leden van Aedes te downloaden in het Aedes-datacentrum.