Aedes-voorzitter Van Rijn: ‘Woningcorporaties staan klaar om bouwsector aan het werk te houden’

Nieuws Nieuws · 26 januari 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

‘Als we er met zijn allen de schouders onder zetten hoeft de nieuwbouw niet terug te vallen. Woningcorporaties staan klaar om hun nieuwbouwproductie te verhogen. Als er betaalbare bouwgrond is en er geschikte locaties zijn, kunnen wij aan de slag. We hebben onze handtekening gezet om de komende jaren 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Het is woningcrisis, we kunnen het ons niet permitteren om bouwlocaties ongebruikt te laten omdat het economisch even tegenzit. Juist corporaties kunnen in zo’n periode blijven investeren, we hebben de plannen ervoor liggen.’

Aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Van Rijn reageert op het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw, dat op 26 januari 2023 verschijnt. Het EIB spreekt daarin haar zorgen uit over de productie en de werkgelegenheid in de bouwsector. Na jaren van forse groei zou de bouw zich op korte termijn moeten opmaken voor krimp. Het EIB vreest dat de nieuwbouw van woningen sterk terug gaat vallen en alleen de investeringen in duurzaamheid toe blijven nemen.

Van Rijn: ‘Natuurlijk weet ik dat er nog van alles geregeld moet worden voordat die woningen er staan en dat het tij even tegen zit. Maar we mogen ons daardoor niet uit het veld laten slaan. We kunnen het ook niet alleen, gelukkig staan onder die afspraken ook handtekeningen van de minister, provincies en gemeenten. Met hen zijn we nu op zoek naar bouwlocaties voor al die woningen en gelukkig zet minister De Jonge daar enige druk op.

Locaties zijn vaak de bottleneck en dat hangt samen met de grondprijs. Het is woningcrisis, de urgentie is hoog, het kan niet zo zijn dat bouwlocaties ongebruikt blijven liggen omdat er nu even wat minder rendement te behalen is. Wat mij betreft mag de minister ook daar meer regie opnemen. Soms kunnen dingen, simpel weg omdat het moet. Wie nu niet wil bouwen, laat zijn beurt voorbij gaan, woningcorporaties zitten te springen om die locaties. We mogen al die mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden niet in de kou laten staan.’