Hoe ga je om met leegstand – gebruik de handreiking

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Corporaties hebben regelmatig te maken met leegstaande woningen door bijvoorbeeld herstructurering of sloop, maar willen de woningen niet leeg laten staan. Woningcorporaties kiezen daarom in veel gevallen voor het inschakelen van leegstandbeheerders en geven het tijdelijk verhuren van de woningen daarmee uit handen. 

In 2022 heeft Aedes onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen corporaties en leegstandbeheerders. Corporaties blijken vaak niet op de hoogte zijn van de werkwijze van leegstandbeheerders, en daarmee ook niet van de risico’s die sommige werkwijzen met zich meebrengen. Deze handreiking is bedoeld om corporaties te informeren over de mogelijkheden en risico’s van leegstandbeheer en geeft een aantal aandachtspunten mee waarop corporaties kunnen letten bij het inschakelen van een leegstandbeheerder. 

Tipje van de sluier: de meest veilige methode is door gebruik te maken van de Leegstandwet.

Handreiking Verantwoord Leegstandbeleid